on20201125

Taxiförare

Taxiförare

Som taxiförare transporterar man personer eller gods mot betalning.I arbetet som taxiförare träffar man dagligen många människor och man bör därför gilla att arbeta med människor och service. Man bör också tycka om att köra bil och ha god lokalkännedom.
En taxiförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad medan en taxiförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23300 kr/månad.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

Vad gör en taxiförare?

Som taxiförare kör man vanligtvis en personbil och förutom vanliga taxikörningar kan man även köra skolskjuts, färdtjänst, avtalskunder, sjukresor och bud.

Taxiförare är ett serviceyrke i vilket man dagligen möter en mängd olika människor. Det är det därför viktigt att man som taxiförare är flexibel, stresstålig och intresserad av att arbeta med människor. Eftersom man ansvarar för passagerarnas säkerhet är det också viktigt att man är en ansvarsfull och uppmärksam bilförare. Som taxiförare måste man i arbetet uppträda enligt Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer om god taxitradition som bland annat ger riktlinjer för hur man som taxiförare ska bemöta kunderna.

Som taxiförare är man vanligtvis anställd av ett taxiåkeri. Ett taxiåkeri kan vara enmansföretag eller ett större företag med många taxiförare anställda.

Taxiföraren tar emot körningar via en beställningscentral. Körningarna tas emot via kommunikationsradio, display, mobiltelefon eller via en pappersremsa som skrivs ut i bilen. Taxiföraren kan också få körningar genom att bli invinkad på gatan.

I arbetet som taxiförare ingår även att ta emot betalning när man lämnar av kunden vid slutdestinationen.

Det är viktigt att man som taxiförare har god lokalkännedom. Det har blivit allt vanligare att taxibilarna är utrustade med GPS (Global Positioning System) vilket underlättar och effektiviserar taxiförarens arbete. Taxibilarna är ofta även utrustad med kameraövervakning, särskilt i storstäderna, för taxiförarens trygghet.

Arbetet som taxiförare kan vara påfrestande för kroppen. Tunga lyft kan förekomma till exempel vid färdtjänstkörningar.

Taxitjänster efterfrågas dygnet runt och som taxiförare har man därför schemalagda arbetstider som varierar under dygnet. Det är vanligt att man som taxiförare själv kan välja sina arbetstider.

De stora taxifirmorna kräver oftast att man har uniform under arbetstiden.

Taxiförarlegitimation är ett krav för att få arbeta som taxiförare. För att få taxilegitimation måste man genomgå tre olika teoretiska prov hos Vägverket. Vid proven testa kunskaper i kartläsning, säkerhet, beteende och lagstiftning. Utöver de teoretiska proven måste man även avlägga ett godkänt körprov. Ska man arbeta som taxiförare med körningar inom Stockholms län måste även ha klarat ett prov i lokalkännedom för Stockholm som bland annat testar att man kan adresser till sjukhus och polisstationer i länet.

Taxilegitimation utfärdas av Länsstyrelsen och för att få ansöka måste man vara minst 21 år och ha haft körkort med B-behörighet i minst 2 år. Man måste även inneha ett läkarintyg som visar att man uppfyller fastställda hälsokrav för taxiyrket. När man ansöker om taxilegitimation görs en registerkontroll ur polisens belastningsregister för att kontrollera att man inte är för hårt kriminellt belastad.

För att få starta ett eget taxiåkeri måste man klara fyra teoretiska prov hos Vägverket. Därefter gör länsstyrelsen en personlig och ekonomisk lämplighetsprövning innan de utfärdar ett yrkestrafiktillstånd för taxi.

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) anordnar kurser till exempel i konflikthantering som kan vara värdefulla i arbetet som taxiförare.

För mer information om taxiförarlegitimation och yrkestrafiktillstånd besök Vägverket eller Svenska Taxiförbundets hemsidor.

 

En taxiförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som taxiförare i genomsnitt 23300 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Svenska Taxiförbundet.