20200118

Trafiklärare, Trafikinspektör

Trafiklärare, Trafikinspektör

Som trafiklärare arbetar man på en körskola med att undervisa elever som önskar ta körkort för personbil, släpfordon, lastbil, buss eller motorcykel. I arbetet som trafiklärare ingår att leda grupplektioner i teori och individuella praktiska körlektioner i olika trafikmiljöer. När eleverna är klara för uppkörning är det trafikinspektörens uppgift att förrätta och bedöma körprov för de olika körkortsbehörigheterna.

En trafiklärare i åldern 24-39 tjänar i genomsnitt 32000 kr/månad medan en trafiklärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31100 kr/månad. 

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Som trafiklärare arbetar man på en körskola med att undervisa elever som ska ta körkort för personbil, släpfordon, lastbil, buss eller motorcykel. Den teoretiska delen av körkortsutbildningen sker ofta i grupp medan den praktiska delen vanligtvis består av individuella körlektioner i olika trafikmiljöer.
 • I den teoretiska delen av utbildningen undervisar trafikläraren eleverna ibland annat i trafikregler, trafiksäkerhet och trafikmiljö. I trafiklärarens arbete ingår då att förbereda lektionerna samt att hålla och rätta skriftliga prov.
 • Vid praktiska körlektioner övas alla moment i körningen liksom tillämpningen av den teori som eleven lärt sig. Trafikläraren ansvarar för att eleven får öva i olika sorters trafikmiljöer som till exempel i mörker eller i halt väglag. Det är trafiklärarens uppgift att bedöma när eleven är redo för uppkörning. Vid uppkörningen är det en trafikinspektör som examinerar eleven.
 • Många elever är nervösa under de praktiska körlektionerna vilket ställer krav på att man som trafiklärare kan lugna eleven och ge eleven självförtroende i körningen. Som trafiklärare ansvarar man för både eleven och bilen under körlektionen.
 • Trafikläraryrket innebär att man måste vara tålmodig och en bra pedagog. Att kunna motivera eleverna att lära är en viktig del av trafiklärarens arbete. Som trafiklärare har man möjlighet att ge individuell undervisning vilket gör att man kan anpassa utbildningen efter en individs förutsättningar.
 • Som trafiklärare har man möjlighet att förbättra och påverka trafiksäkerheten genom att påverka blivande förare i en positiv riktning.
 • Trafikinspektörer är anställda av Vägverket och arbetar med att förrätta förarprov för de olika körkortsbehörigheterna. I arbetet ingår att bedöma om elevens körförmåga är i nivå med de krav som ställs för att få körkort. En trafikinspektör kan även utföra och bedöma yrkesförarprov som till exempel för taxiförarlegitimation. Ett fåtal trafikinspektörer arbetar med att utföra praktiska körprov på uppdrag av försäkringskassa och länsstyrelse i samband med utredningar om indragningar av körkort. Som trafikinspektör kan man även arbeta inom försvaret.
 • Som trafikinspektör fattar man beslut om huruvida en elev ska få körkort eller inte i bilen direkt efter körprovet. Det är därför viktigt att man trafikinspektör har god bedömningsförmåga samt kan fatta självständiga beslut i pressade situationer.
 • I trafikinspektörens arbete kan det även ingå att ge information om körkorts- och trafiksäkerhetsfrågor.
 • Trafikinspektörer med påbyggnadsutbildning kan arbeta med tillsyn av trafikskolor och trafikövningsplatser. Att utfärda tillstånd för att bedriva sådana verksamheter kan då ingå i arbetsuppgifterna.
 • Trafikinspektöryrket innebär att man arbetar mycket ensam och det är vanligt att man måste resa i arbetet till exempel till andra förrättningsorter.
 • Som trafiklärare och trafikinspektör träffar man dagligen många olika människor och yrkena kräver därför att man är utåtriktad och intresserad av att arbeta med människor. God människokännedom är en annan värdefull egenskap för yrkena.
 • Arbetet som trafiklärare eller trafikinspektör är omväxlande och rörligt. Trafiklärare och trafikinspektörer kan ha oregelbunden arbetstid eftersom teoriundervisning, körlektioner och uppkörningar ibland måste ske på kvällstid. Arbetet som trafiklärare eller trafikinspektör kan vara påfrestande för rygg och höfter eftersom man sitter mycket i jobbet.

 • Trafiklärarutbildningen är en cirka 1.5 år lång eftergymnasial påbyggnadsutbildning (Komvux) som ges på flera platser i landet. På Sveriges Trafikskolors Riksförbunds hemsida finns en lista med utbildningsanordnare. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och man studerar bland annat arbetsmiljö, trafikpsykologi, fordonssäkerhet och miljö samt olika kurser i yrkespedagogik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagt lärande som ger praktisk erfarenhet av trafikläraryrket under ledning av en handledare.
 • För antagning till trafiklärarutbildningen krävs en fullföljd gymnasieutbildning eller motsvarande. Man måste även ha haft körkort med B-behörighet sedan minst tre år. Allsidig kör- och trafikvana är ett annat krav.
 • Efter att ha genomgått trafiklärarutbildningen måste man godkännas av Transportstyrelsen för att få arbeta som trafiklärare.
 • Som utbildad och yrkeserfaren trafiklärare kan man bygga på sin grundutbildning med lärarbehörighet för till exempel motorcykel eller halkbanekörning.
 • Trafiklärare kan även välja att bli utbildningsledare på en trafikskola genom att läsa högskolekursen Utbildningsledare vid Trafikskola (30 hp). Kursen ges bland annat vid lärarutbildningen vid Stockholms Universitet. För tillträde till kursen krävs att man har trafiklärarutbildning samt två års yrkeserfarenhet som trafiklärare.
 • Trafikinspektörer utbildas internt av Vägverket. Utbildningen tar vanligtvis 1.5 år och innefattar både teori och praktik. För antagning till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, körkort med B-behörighet (som man haft i minst tre år), datorvana, god trafikvana, god fysik samt goda kunskaper i det svenska språket både muntligt och skriftligt. Erfarenhet av vuxenpedagogiskt arbete och körkort med flera behörigheter är meriterande när man söker till utbildningen.

|||| Lön::

 • En trafiklärare i åldern 24-39 tjänar i genomsnitt 32000 kr/månad medan en trafiklärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31100 kr/månad enligt Stati tiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

|||| 

Mer info::
Skolverket Kommunal Vuxenutbildning (Komvux)
Universitets- och högskolerådet (UHR)
Stockholms Universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP)
Sveriges Trafikskolors Riksförbund - Bli trafiklärare
Fackförbundet Unionen
Vägverket.
Arbetsförmedlingen 

|||| 

Film::