to20210121

Tillbaka Lärare (Grund- Mellan och Högstadie)
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Undervisning och Pedagogik»Lärare (Grund- Mellan och Högstadie)

Som grundskollärare har man den viktiga uppgiften att undervisa barn och ungdomar i skolan. Lärarens uppgift är att ge eleverna kunskap men att stödja deras personliga utveckling och motivera dem att själv söka kunskap är också en viktig del av lärarens arbete. Som grundskollärare kan man arbeta med elever i de tidigare årskurserna och då undervisar man vanligtvis en klass i flera ämnen. Om man arbetar med elever i de senare årskurserna undervisar man vanligtvis i färre ämnen. Att förbereda och hålla lektioner, delta i planerings- och utvecklingsarbete på skolan samt att hålla i föräldramöten och utvecklingssamtal är vanliga arbetsuppgifter för en grundskollärare.
En grundskollärare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad medan en grundskollärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.