20200927

Idrottstränare

Idrottstränare

Sverige är ett riktigt idrottsland där över 2,5 miljoner människor är medlemmar eller arbetar inom någon av landets cirka 20000 idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet, 2015).

Som idrottstränare arbetar man med att leda och instruera idrottsutövare.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken nivå man arbetar och vilken idrott man ägnar sig åt men gemensamt för alla idrotter är att man som idrottstränare måste ha ett brinnande intresse för idrott och för att arbeta med människor.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

  • Film

Vad tränar man?

Ishockey, fotboll, simning, gymnastik, friidrott, golf, skidåkning och segling är bara några exempel på idrotter inom vilka man kan arbeta som idrottstränare. Idag finns det totalt 68 olika idrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet.

Som idrottstränare kan man arbeta på klubb-, distrikts- eller på elitnivå och man kan arbeta med lagidrott eller med individuella idrottsutövare. Som idrottstränare kan man även arbeta på speciella idrottsgymnasium.

Arbetsuppgifter för en idrottstränare

Arbetsuppgifterna för en idrottstränare kan variera beroende på vilken idrott man ägnar sig åt och på vilken nivå man arbetar. Gemensamt för alla idrotter är att man som idrottstränare måste ha ett brinnande intresse för idrott och tycka om att arbeta med människor. Man måste även vara en god pedagog och kunna motivera idrottsutövarna. Det är en fördel om man som idrottstränare har en bakgrund som aktiv idrottare eller ledare.

Som idrottstränare är man både instruktör och ledare och arbetsuppgifterna är många och varierande. I arbetet kan det ingå att planera träningar, fördela tider mellan olika grupper eller lag och att ansvara för utbildningen av nya tränare. Att planera och hålla sig informerad om matcher, tävlingar och turneringar ingår också i idrottstränarens arbetsuppgifter. Många idrottstränare arbetar även med utvecklingsfrågor inom idrotten.

Ytterligare uppgifter som tränare

En idrottstränare kan även sköta materialinköp samt ha budgetansvar. Att planera och boka träningsläger och resor kan också ingå i arbetet. Det kan även ingå i idrottstränares arbetsuppgifter att delta i styrelsemöten och att sköta kontakterna med press, radio och tv.

Att instruera utövarna i idrotten är en viktig del av idrottstränarens arbete. Idrottstränaren håller i den fysiska träningen samt teknikträningen. Idrottstränaren är med på matcher eller tävlingar. Som idrottstränare måste man vara duktig på idrottens metodik samt att få utövarna att tro på sig själva. Till sin hjälp i instruktörsarbetet har idrottstränaren ofta en hjälptränare.

Det är viktigt att komma ihåg att idrottstränarens arbetstid kan vara oregelbunden. Ofta måste arbetstiden anpassas efter träningar, tävlingar och matcher. Det är vanligt att man arbetar kvällar och helger och tidiga morgnar. Som idrottstränare måste man även vara beredd på att resor av varierande längd ingår i arbetet till exempel till matcher, tävlingar och träningsläger.

Som idrottstränare kan man vara heltidsanställd eller arbeta deltid. Heltidsanställda idrottstränare är dock en liten yrkesgrupp. Timanställda idrottstränare arbetar vanligtvis enbart som instruktör och tränar vissa grupper eller enskilda idrottsutövare. Man kan då kallas idrottsinstruktör och vara anställd av idrottsföreningar, kommuner eller företag.

Träningsledare

En träningsledare leder träning vid idrottsanläggningar eller håller i motionspass på arbetsplatser.

En träningsledare kan även kallas styrkeinstruktör, aerobicsinstruktör eller gymnastikledare beroende på arbetsinriktning. Man kan även arbeta som personlig tränare vilket innebär att man instruerar och hjälper en enskild person med dennes fysiska och/eller mentala träning. Det är vanligt att träningsledare arbetar extra vid sidan av med andra arbetsuppgifter inom verksamheten men det finns även träningsledare med heltidsanställning.

Inom de flesta idrotter finns olika former av tränar/instruktörsutbildningar i olika steg som anordnas på distriktsnivå eller av idrottsförbundet. För mer information om sådana utbildningar kontakta respektive specialidrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna.

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm finns ett Tränarprogram på 120-180 hp.Utbildningen vänder sig till den som vill satsa på en tränarkarriär med möjlighet till en akademisk examen.

På programmet går studenter från olika idrotter tillsammans. Utbildningen är på två år med möjlighet till en förlängning på cirka ett år. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i naturkunskap eller alternativt kemi eller biologi, svenska, engelska, samhällskunskap och matematik.

Man måste även ha minst tre års dokumenterad erfarenhet som ledare eller minst tre års erfarenhet som elitaktiv. Antagning sker en gång per år och sista anmälningsdag är 15 april varje år. En tredjedel av platserna på programmet tillsätts genom ett alternativt urval som baseras på intervjuer, personligt brev samt idrotts- och tränar/ledarmeriter.

Växjö Universitet erbjuder ett program i Coaching och Sport management (180hp) som har betoning på ledarskaps-, organisations- och utvecklingsfrågor. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i matematik och samhällskunskap.

Utöver detta krävs även minst tre års dokumenterad ledar/tränarerfarenhet eller egen erfarenhet av idrott i kvalificerade sammanhang för att bli antagen till programmet.

Idrottsledarutbildning finns även vid fristående skolor och folkhögskolor.

Träningledare utbildas ofta internt inom företag som bedriver motions- och träningsverksamhet.

Framtidsutsikterna och arbetsmarknaden för idrottstränare varierar mellan de olika idrotterna enligt arbetsförmedlingen.

Kraven på utbildning och specialkunskaper som till exempel datorkunskap hos idrottstränaren kan enligt arbetsförmedlingen komma att öka i framtiden. Tränarens arbetsuppgifter kommer förmodligen också att breddas till att innehålla uppgifter som till exempel administration, marknadsföring samt rekrytering av nya medlemmar till idrotten.

Det är också möjligt att utbildningskraven kan förändras i framtiden på grund av harmoniseringen inom EU vilket kan leda till en större internationell arbetsmarknad för idrottstränare enligt arbetsförmedlingen.

En idrottstränare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad medan en idrottstränare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns lönestatistik från 2016.

Hockeytränare