on20191016

Fritidspedagog

Fritidspedagog

Som fritidspedagog arbetar man med att aktivera barn och ungdomar under deras fritid.

Huvuduppgiften är att se till att barnen får en meningsfull och rolig fritid.

Som fritidspedagog arbetar man oftast på en fritidshem men man kan även arbeta i skolklasser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att anordna fritidsaktiviteter samt att vara en stödperson i barnens omgivning.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

  • Film

Vad gör en fritidspedagog?

Som fritidspedagog arbetar man med främst med barn i åldrarna 6-12 år men man kan även arbeta med äldre barn/ungdomar i grundskola och gymnasiet. Oftast arbetar man i lokaler i anslutning till en skola eller på ett lokalt fritidshem. Som fritidspedagog kan man även arbeta med pedagogisk verksamhet i skolklasser.

Eftersom fritidshemmet är ett komplement till skolan är det är vanligt att man som fritidspedagog arbetar i ett arbetslag tilsammans med exempelvis förskollärare, grundskollärare och annan skolpersonal.

Om man som fritidspedagog arbetar på ett fritishem i anslutning till en skola kan det även ingå i fritidspedagogens arbetsuppgifter att ha egna lektioner i till exempel drama eller annan skapande verksamhet.

 

En fritidspedagog stöttar barnens utveckling

En viktig del i fritidspedagogens arbete är att stödja barnens utveckling. På ett fritidshem kan barnen umgås med sina kamrater och få möjlighet att utveckla sina intressen. Fritidspedagoger ger barnen möjlighet att delta i olika aktiviteter som till exempel att snickra, måla, idrotta eller spela teater. Som fritidspedagog leder och anordnar man de olika fritidsaktiviteterna. Man kan också tillsammans med annan skolpersonal anordna och leda utflykter eller studiebesök för barnen.

Som fritidspedagog måste man vara lika intresserad av att arbeta med vuxna som med barn eftersom man har nära kontakt med föräldrar, skolsköterska, kuratorer, fritidsledare och socialarbetare.

 

Karriärsmöjligheter för utbildade fritidspedagoger

Ledningsansvarig inom skolbarnomsorg eller rektor vid en grundskola är andra karriärsmöjligheter för utbildade fritidspedagoger. Som ledningsansvarig eller rektor ansvarar man bland annat för planering, ekonomi och personal. Fritidspedagoger kan även arbeta med pensionärer eller psykiskt utvecklingsstörda. Parklekar, fritidshemklubbar för 10-12-åringar och behandlingshem för ungdomar är andra möjliga arbetsplatser för fritidspedagoger.

De flesta fritidspedagoger är anställda i kommunerna men under de senaste åren har antalet anställda fritidspedagoger inom privat fritidshemverksamhet ökat.

Som fritidsledare har man vanligtvis schemalagd arbetstid.

Det är viktigt att komma ihåg att det ibland kan vara hög ljudnivå på fritidshem.

Utbildning

Fritidspedagoger utbildas på lärarprogrammet inom högskolan. Lärarutbildningen finns vid flera universitet och högskolor runt om i landet och består utav tre delar, det allmänna utbildningsområdet (90 hp), inriktning (60-120 hp) och specialisering (minst 30 hp). Det tar normalt tre och ett halvt år att utbilda sig till fritidspedagog.

För antagning till lärarutbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap, svenska och engelska samt i vissa andra ämnen beroende på inriktning.

Inom högskolan finns även vidareutbildning för fritidspedagoger.

Framtid för fritidspedagoger

 

Vad tjänar en fritidspedagog?

En fritidspedagog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad medan en fritidspedagog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns lönestatistik från 2016.

Mer information

Universitets- och högskolerådet (UHR).

http://www.uhr.se/

Lärarförbundet.

http://www.lararforbundet.se

Sveriges Kommuner och Landsting.

http://www.skl.se

Arbetsförmedlingen (AMS). 

http://www.arbetsformedlingen.se