on20191016

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation Undervisning och Pedagogik
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Undervisning och Pedagogik
Undervisning och Pedagogik

Som fritidspedagog arbetar man med att aktivera barn och ungdomar under deras fritid.

Huvuduppgiften är att se till att barnen får en meningsfull och rolig fritid.

Som fritidspedagog arbetar man oftast på en fritidshem men man kan även arbeta i skolklasser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att anordna fritidsaktiviteter samt att vara en stödperson i barnens omgivning.

Som trafiklärare arbetar man på en körskola med att undervisa elever som önskar ta körkort för personbil, släpfordon, lastbil, buss eller motorcykel. I arbetet som trafiklärare ingår att leda grupplektioner i teori och individuella praktiska körlektioner i olika trafikmiljöer. När eleverna är klara för uppkörning är det trafikinspektörens uppgift att förrätta och bedöma körprov för de olika körkortsbehörigheterna.

En trafiklärare i åldern 24-39 tjänar i genomsnitt 32000 kr/månad medan en trafiklärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31100 kr/månad. 

Som specialpedagog arbetar man med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det kan exempelvis gälla barn eller elever med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella handikapp. En specialpedagog kan också fungera som ett pedagogiskt stöd åt lärare. Utredningar och utveckling av pedagogiskt arbete är andra arbetsområden för specialpedagoger.

En specialpedagog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28500 kr/månad medan en specialpedagog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad.

En universitets- och högskolelärare undervisar på högskolenivå. Som universitets- och högskolelärare kan man inneha olika titlar beroende på utbildningsgrad. I universitets- och högskolelärarens arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning, planering, handledning, examination, kursutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt administration. Arbetet som universitets- och högskolelärare kräver djupa kunskaper och ett stort engagemang i det ämne man undervisar.
En universitets- och högskolelärare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad medan en universitets- och högskolelärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 47600 kr/månad.

Som grundskollärare har man den viktiga uppgiften att undervisa barn och ungdomar i skolan. Lärarens uppgift är att ge eleverna kunskap men att stödja deras personliga utveckling och motivera dem att själv söka kunskap är också en viktig del av lärarens arbete. Som grundskollärare kan man arbeta med elever i de tidigare årskurserna och då undervisar man vanligtvis en klass i flera ämnen. Om man arbetar med elever i de senare årskurserna undervisar man vanligtvis i färre ämnen. Att förbereda och hålla lektioner, delta i planerings- och utvecklingsarbete på skolan samt att hålla i föräldramöten och utvecklingssamtal är vanliga arbetsuppgifter för en grundskollärare.
En grundskollärare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad medan en grundskollärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa inom grund- och gymnasieskolan. I arbetet ingår bland annat att ge eleverna kunskaper om idrott och hälsa samt att undervisa eleverna i olika lagidrotter och individuella idrotter.

Att planera och förbereda lektioner samt att organisera och leda skolans friluftsverksamhet är andra vanliga arbetsuppgifter för idrottsläraren. Motivation och att väcka elevernas intresse för idrott och hälsa är en viktig del av idrottslärarens arbetsuppgifter.

Sverige är ett riktigt idrottsland där över 2,5 miljoner människor är medlemmar eller arbetar inom någon av landets cirka 20000 idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet, 2015).

Som idrottstränare arbetar man med att leda och instruera idrottsutövare.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken nivå man arbetar och vilken idrott man ägnar sig åt men gemensamt för alla idrotter är att man som idrottstränare måste ha ett brinnande intresse för idrott och för att arbeta med människor.