fr20190920

Testförare

Testförare

Som testförare testkör man nya bilmodeller åt biltillverkare. Världens största biltillverkare vallfärdar till Norrbottens inland och Västerbotten för att testa sina nya bilmodeller. Arjeplog är en särskilt populär ort för biltester.

Arbetet som testförare kräver goda körkunskaper och att man har gott omdöme eftersom bilarna man testar representerar dyra investeringar för biltillverkarna. Testkörningarna sker under sekretess eftersom biltillverkarna inte vill att information om deras nya bilmodeller ska läcka ut i förtid.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

Som testförare är man vanligtvis anställd på ett testföretag. Några utländska bilföretag har egna testanläggningar i norra Sverige.

Biltesterna pågår under hela året men flest tester görs under vinterhalvåret. Testkörningarna utförs på plogade isbanor på sjöar, på specialbyggda testbanor samt på allmänna vägar.

Som testförare kan man testa alltifrån bagageluckans funktion till hur stabilitets- och bromssystem fungerar. Testkörningarna görs efter ett program som bestämts på förhand av teknikerna. Resultatet av testkörningen rapporteras sedan muntligt till teknikerna eller via en skriven rapport. Mätdata från testerna samlas in och sparas i en dator för senare bearbetning.

Det är inte ovanligt att man som testförare kör bil omkring 50 mil om dagen under en testperiod.Under testkörningarna arbetar testförarna oftast i grupper om två till fem bilar och man har olika ansvarsområden. Kommunikationen mellan testförarna under testkörningarna sker via kommunikationsradio. Eftersom testkörningarna sker i grupp är det viktigt att man som testförare trivs att arbeta i grupp.

Goda språkkunskaper är viktigt för en testförare eftersom arbetsspråket vanligtvis är engelska och i vissa fall även tyska.

Det är viktigt att man som testförare är ansvarsfull och har gott omdöme eftersom testbilarna ofta representerar stora ekonomiska värden för biltillverkarna. Testverksamheten sker vanligtvis under stor sekretess eftersom biltillverkarna inte vill att information om deras kommande bilmodeller ska komma ut i förtid.

Tillgången på arbete för testförare är säsongsbetonat eftersom den största andelen testkörningar görs under vintermånaderna. Detta innebär att de flesta testförare måste ha ett annat arbete vid sidan om testföraryrket. Ett fåtal testförare arbetar utomlands som testförare under sommaren. De flesta testförare som anställs kommer från den orten där biltesterna utförs.

Utbildning

Testförare kan ha en mängd olika yrkesbakgrunder eftersom de utbildas internt hos testföretagen.

För att bli anställd som testförare krävs körkort för personbil, B-behörighet. Ofta krävs också att man har dokumenterad körvana vilket innebäratt man bör ha haft körkort i minst 4 år. Arbetslivserfarenhet från transportsektorn är meriterande när man söker arbete som testförare.

Medelåldern för testförare är låg och de flesta testförare som anställs är i 24-års åldern.

Innan anställning som testförare prövas ens lämplighet för yrket i flera steg.

På Hornavanskolan i Arjeplog finns utbildningen Fordonstestteknik som har riksintag, detta är ett fordonsprogram med en lokal profil. På skolan finns även Teknikprogrammet - Bilsystemteknik, men detta program har inte riksintag utan frisök

En testförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

I åldern 40-64 tjänar man som testförare i genomsnitt 23300 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Swedish Proving Ground Association (SPGA).

Törnberg, Ulf., 2004. På vintern kommer hela världen till Arjeplog. Avaliable:
http://sydsvenskan.se/bil/article60238/Pa-vintern-kommer-hela-varlden-till-Arjeplog.html [Accessed October 2009]

Jälén, n., 2009. Biltestverksamheten klarar finanskrisen. Available:
http://www.sr.se/Vasterbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=2808804 [Accessed October 2009]