20201024

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Transportyrken»Pilot (Flygplan)»Pilot / trafikflygare

Pilot / trafikflygare

Pilot / trafikflygare

En trafikflygare/pilot arbetar inom den civila luftfarten och planerar och genomför flygningar på uppdrag av flygbolag.

Arbetet som trafikflygare/pilot är ansvarsfullt och säkerhetstänkandet är därför en viktig del av jobbet. Som trafikflygare/pilot kan man arbeta som kapten eller styrman beroende på vilken certifiering och utbildning man har.

Kaptenen och styrmannen delar ofta på arbetsuppgifterna under en flygning men kaptenen har det övergripande och slutgiltiga ansvaret för flygplanet, besättningen och passagerarna.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

Att vara pilot innebär inte bara att man flyger flygplan. I arbetet ingår också att förbereda flygningen till exempel genom att ta fram en färdplan. Detta innebär att piloten samlar in information om hur många passagerare som ska flyga, lastens vikt och vilket väder man väntar under flygningen. Uppgifterna i färdplanen matas in i en dator som styr autopiloten. Autopiloten håller sedan kursen och flyghöjden under flygningen.

Innan start inspekterar piloten utsidan av flygplanet för att till exempel upptäcka yttre skador eller is. Inne i planet inspekterar piloten att motorer, instrument och reglage fungerar som de ska. Inspektionsarbetet görs enligt checklistor och loggboken.

Flygbesättningen består vanligtvis av en kapten och en styrman. Kaptenen har det övergripande ansvaret för flygplanet, besättningen och passagerarna men fattar vanligtvis besluten i samråd med styrmannen. Som nyanställd inom trafikflyget börjar man vanligtvis arbeta som styrman.

Styrmannen har som uppgift att hjälpa kaptenen med styrning, navigering och radiokommunikationerna. Det ingår vanligtvis i styrmannens uppgifter att ta fram beslutsunderlag för kaptenen som till exempel bränsleberäkningar från tabeller och listor. Kaptenen och styrmannen delar vanligtvis på arbetsuppgifterna medan en flyger sköter den andra pappersarbetet och radiokommunikationerna.

I pilotens arbete ingår även att kommunicera med tornet på flygplatsen och begära start - och landningstillstånd. Under flygningen övervakar piloten och styrmannen autopiloten och instrument och man har radiokontakt med flygtrafikcentraler och andra flygplan. Det kan även ingå i en pilots arbetsuppgifter att informera passagerarna under flygningen via flygplanets högtalarsystem.

Innan landning kontrollerar kaptenen och styrmannen instrumenten efter en checklista. När flygplanet har landat fyller man i en loggbok och meddelar markkontrollen.

Den tekniska utvecklingen inom trafikflyget går ständigt framåt. Nya flygplansmodeller tas i bruk och navigationsutrustningen blir allt med tekniskt avancerad vilket innebär att det ställs allt högre krav på teknisk kompetens hos piloterna. Det har också blivit trängre i luftrummet vilket ställer ytterligare nya krav på piloterna.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetet som pilot är ansvarsfullt. En pilot måste ha god fysik och ett stabilt psyke. Det är viktigt att man som pilot kan fatta snabba beslut och kan att hålla huvudet kallt i stressiga situationer. Som pilot måste man alltid sätta säkerheten främst och vara uppmärksam och beredd på att oväntade situationer kan uppstå. Piloter tränas för att kunna hantera de flesta risksituationer som kan uppstå under en flygning.

Som pilot på ett flygbolag med passagerartrafik träffar man mycket människor. En pilot bör därför också vara serviceinriktad och gilla att arbeta med människor.

Som trafikflygare/pilot är det vanligt att man har oregelbundna arbetstider. Hur mycket man får jobba och längden på arbetspassen är reglerat av Luftfartsverket med tanke på flygsäkerheten.

Eftersom arbetsspråket för piloter är engelska är det viktigt att man som pilot har goda engelska kunskaper. Ett intresse för teknik och datorer är en fördel i arbetet som pilot.

Vid Trafikflyghögskolan (TFHS) i Ljungbyhed (Lunds universitet) kan man utbilda sig till trafikflygare. Utbildningen är cirka 20 månader. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i fysik, matematik och engelska. Man måste även uppfylla vissa medicinska krav och urval sker via antagningsprov. För närvarande tar dock Trafikflyghögskolan (TFHS) inte emot några ansökningar till trafikflygarutbildningen eftersom den statligt finansierade pilotutbildningen är under omstrukturering.

Inom gymnasieskolan finns flygförarutbildning bland annat i Arvidsjaur och Västerås. Utbildningarna har riksintag. För antagning till utbildningarna måste uppfylla vissa medicinska krav och innan antagning måste man genomgå medicinska och psykologiska tester.

Utbildning till pilot finns även hos fristående utbildningsanordnare och man kan även utbilda sig utomlands. Det är viktigt att man kontrollerar att utbildningen man valt uppfyller Luftfartsstyrelsens krav. Man måste också kontrollera att man studerar på rätt certifikatnivå. Med ett CPL (Commericial Pilot Licence) certifikat får man som pilot flyga flygplan som man är typcertifierad kommersiellt. För att arbeta som kapten/befälhavare i civil tung luftfart måste man inneha ett Airline Transport Pilot Licence (ATPL) som är det högsta certifikat som finns.

När man anställs av ett flygbolag får man vanligtvis gå en internutbildning som ger behörighet för den flygplanstypen man ska flyga. Det är också vanligt att piloter kontinuerligt under sin karriär vidareutbildas.

Pilotens arbetsmarknad är internationell och piloter kan därför välja att söka arbete utomlands när arbetstillfällena minskar i Sverige.

En pilot i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

I åldern 40-64 tjänar man som pilot i genomsnitt 57000 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).