to20200220

Matros

Matros

Matroser arbetar med fartygsunderhåll samt deltar i lastningen och lossningen av fartygets last. Bevakning samt förtöjning av fartyget är andra möjliga arbetsuppgifter för en matros. Matrosyrket innebär att man spenderar långa perioder till sjöss och man bor ihop med sina kollegor ombord på fartyget under arbetsperioden vilket kräver att man är tolerant, flexibel och samarbetsvillig. En matros i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Arbetsuppgifterna för en matros kan se olika ut beroende på vilket slags fartyg man arbetar.
 • Den vanligaste arbetsuppgiften för en matros är fartygsunderhåll. På däck kan matrosen sköta underhållsuppgifter som till exempel måla, smörja och hålla rent. Matrosen kan även utföra reparationer av maskiner och annan utrustning.
 • Matrosen hjälper styrman vid lastning och lossning av fartygslasten. Matrosen kan då ha i uppgift att sköta kontrollen av fartygets lyftkranar eller köra truck. Att kontrollera surrningen av lasten är en annan arbetsuppgift för matrosen.
 • Matrosen kan även ha bevakningsuppgifter som exempelvis kan innebära att man vaktar stöldbegärlig last när fartyget ligger i hamn. Matroserna är också med vid förtöjningen av fartyget.
 • Som matros arbetar man oftast efter ett vaktschema. Detta innebär att man arbetar fyra timmar och är ledig i åtta timmar. Sedan arbetar man fyra timmar till och så rullar det på. Som matros bor och arbetar man ombord på fartyget under långa perioder. Det är inte ovanligt att man som matros spenderar 4-6 veckor till sjöss även om kortare arbetsperioder också förekommer. Efter en arbetsperiod är man vanligtvis ledig lika länge som man varit till sjöss.
 • Däcksman, jungman och lättmatros är exempel på nybörjarbefattningar på däck för en matros. Ombord vissa fartygstyper finns det även specialistbefattningar som båtsman eller timmerman. Dessa befattningar kräver att man har en lång yrkeserfarenhet.
 • Arbetsmiljön ombord ett fartyg är speciell på många sätt. Som matros bor man ihop med sina arbetskollegor vilket kräver att man är samarbetsvillig, flexibel och tolerant. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara påfrestande att vara borta från hemmet i långa perioder.
 • Arbetet som matros kan innebära att man utsätts buller och vibrationer som förekommer ombord ett fartyg. Vid lastning och lossning kan luften vara dålig, framförallt på bildäck.

 • Vill man bli matros kan man välja att gå Sjöfartsprogrammet på gymnasiet.
 • Man kan även bli matros genom att tjänstgöra ombord ett fartyg om minst 70 bruttoton i minst 18 månader. Efter 12 månaders dokumenterad däcktjänstgöring blir man lättmatros.
 • Utbildning till matros på eftergymnasial nivå finns inom Komvux på Rönnowska skolan i Helsingborg.
 • Ett annat alternativ är att gå en matrosutbildning som är godkänd av Sjöfartsverket. För att få arbeta som matros ombord på fartyg i svenska handelsflottan krävs att man har matrosbehörighet. Efter en matrosutbildning måste man därför ansöka om matros- eller lättmatrosbehörighet hos Sjöfartsverket.
 • För att arbeta som matros måste man uppfylla särskilda hälsokrav samt ha fullgod hörsel, syn och färgsinne.
 • Efter att ha arbetat som matros ett tag kan man välja att skaffa sig en högre nautisk utbildning exempelvis vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

 • I och med att fartygen har blivit allt mer tekniskt avancerade har kompetens kraven på matroser stigit enligt arbetsförmedlingen. Idag efterfrågas bland annat kunskaper i data och engelska. Nyutbildade matroser med kompetens inom dessa områden kan hävda sig väl i konkurrensen om de lediga jobben.

 • En matros i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sjöfartens Utbildnings Institut, SUI.