on20201125

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Transportyrken»Lots»Lots

Lots

Lots

Lotsar arbetar inom sjöfarten med att hjälpa fartyg navigera och manövrera i farleder och hamnar. Syftet med yrkesrollen är att skydda den kustnära miljön samt att öka sjösäkerheten i svenska vatten. Arbetet kräver stor yrkesskicklighet och lotsar har därför oftast lång yrkeserfarenhet från sjön. Lotsyrket kan även vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.
En lots i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som lots i genomsnitt 57000 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En lots hjälper fartyg att navigera och manövrera i farleder längs med kusterna samt i hamnar.
 • För att värna om den kustnära miljön samt för att öka sjösäkerheten i svenska vatten finns det idag i Sverige lotsplikt vilket innebär att vissa fartyg är skyldiga att anlita en lots. Det är bland annat fartygets storlek eller last i kombination med en farleds svårighetsgrad som avgör om fartyget är lotspliktigt eller inte.
 • Det är vanligt att man som lots har jourtjänstgöring och är stationerad i hemmet. Fartyg beställer oftast lotsen i förväg via en lotsbeställningscentral och lotsen blir kontaktad när fartyget närmar sig kusten. Lotsen transporteras till och från fartyget med en lotsbåt. För att komma av och på fartyget måste lotsen klättra på en så kallad lotslejdare längs med fartygets sida.
 • Lotsen arbetar från fartygets brygga. För att säkert manövrera ett fartyg i en farled eller en hamn använder lotsen bojar, prickar, fyrar, radio och navigationsutrustning som till exempel ekolod, radar eller satellitnavigationsutrustning. I lotsarbetet ingår att ge besättningen anvisningar om kurs och fart genom de svåra passagerna. Lotsen följer sedan noga fartygets framfart genom instrumenten och sjömärken.
 • Lotsen arbetar vanligtvis ensam tillsammans med fartygets befälhavare men det förekommer också att två lotsar arbetar på samma fartyg och avlöser varandra vid längre lotsuppdrag.
 • I lotsens arbete kan det även ingå att förtöja fartyg samt att dirigera bogseringsbåtar via radio.
 • Att kontrollera sjömärken i farleder är ett annat arbetsområde för en lots. Detta arbete kan bland annat innebära att lotsen kontrollerar att sjömärken inte har förflyttats av isen under vintern.
 • Fartygens manövreringsförmåga och navigationsutrustning varierar ofta i kvalitet och lotsyrket ställer därför höga krav på yrkesskicklighet och anpassningsförmåga. Det innebär även att man som lots måste kunna hantera många olika sorters navigationsutrustning.
 • Att vara språkkunnig och duktig på att samarbeta är andra viktiga egenskaper för en lots eftersom man i yrket träffar många nationaliteter och många olika yrkesgrupper.
 • Lotsens arbete är både fysiskt och psykiskt krävande. Arbetet är rörligt och kräver att man är fysiskt stark eftersom man måste klara att ta sig över från en mindre båt till en större, även vid grov sjö, och sedan klättra upp för en stege längs det fartyg som behöver lotshjälp. Det är ofta små marginaler när man lotsar fartyget i trånga passager. Själva lotsarbetet kräver därför att man är uppmärksam och koncentrerad. Man måste även kunna arbeta självständigt och kunna fatta snabba beslut.
 • Lotsen arbetar i alla slags väder, året om. Arbetstiden för en lots är vanligtvis fördelad så att man har jour i en vecka och är sedan ledig lika lång tid.
 • För att arbeta som lots krävs att man har lång erfarenhet av navigering och sjöfart. En lots måste även ha fullgod syn och hörsel samt ha ett normalt färgseende.
 • Som lots kan man vara stationerad i sex olika sjötrafikområden längs Sveriges kust och vid Vänern och Mälaren. För fartyg som är särskilt djupgående eller har ovan besättning förekommer så kallad utsjölotsning i Kattegatt, Skagerack, Östersjön och Öresund.

 • Lotsar rekryteras vanligtvis från den svenska handelsflottan och utbildas internt inom Sjöfartsverket. Under utbildningstiden som tar 1-5 år får man lön.
 • För antagning till lotsutbildningen krävs svenskt medborgarskap, sjökaptensexamen (180 hp), ett giltigt GOC-certifikat (General Operator's Certificate) samt erfarenhet som seniorbefäl i handelsflottan. Man måste även kunna uppvisa ett läkarintyg för sjöfolk. I regel så fodras 10-15 års fartygstjänst innan man får påbörja en lotsutbildning.
 • Som lots måste man även ha goda språkkunskaper och kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska. Kunskaper i ytterligare ett EU-språk är meriterande vid ansökan till lotsutbildningen.
 • Intagning till lotsutbildningen sker bland annat genom ett arbetspsykologiskt lämplighetstest.
 • Lotsutbildningen är en övervägande praktisk utbildning. Efter en 4 veckors obligatorisk grundkurs praktiserar lotsaspiranten hos en yrkesverksam lots i 0.5- l år. Vissa lotspraktiker kan ta upp till fyra år att fullborda. Lotsaspiranten lär sig under praktiken att lotsa i det område som han eller hon sedan ska arbeta i.

 • En lots i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som lots i genomsnitt 57000 kr/månad.
 • Lotslönen är individuell efter fem år i yrket och varierar därför från person till person.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sjöfartsverket.

Lotsförbundet.