on20200219

Lokförare

Lokförare

Sverige har idag ett järnvägsnät som mäter nästan tolv tusen kilometer och tåglinjerna sträcker sig över hela landet (Banverket, 2009). Som lokförare har man ett omväxlande arbete, man kan man köra olika typer av tåg och transportera gods eller passagerare. Man kan även utföra växlingsarbete med radiostyrda lok. Att upprätthålla tågsäkerheten är en viktig del av lokförarens arbete och som lokförare måste man alltid vara beredd på att oväntade situationer kan uppstå.
En lokförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35000 kr/månad medan en lokförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 36000 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Som lokförare kan man exempelvis köra persontåg, godståg, motorvagnståg eller pendeltåg.
 • Lokföraren kör tåget från en styrhytt längst fram i tåget och ansvarar för att tåget körs i rätt hastighet, mjukt och säkert. I sitt arbetet använder lokföraren en så kallad linjebok som beskriver sträckningen som tåget ska köras och de signaler som finns längs banan.
 • Innan ett arbetspass gör lokföraren klart loket. Detta innebär att all teknisk utrustning slås på och bromsarna ställs in efter tågets längd och vikt. Lokföraren kollar även upp om det finns några reparationer eller hastighetsändringar längs banan han eller hon ska köra. Innan avresa går lokföraren även igenom förutsättningarna för resan med övrig personal ombord tåget.
 • Som lokförare måste man alltid sätta säkerheten främst och man måste alltid vara uppmärksam och på sin vakt inför oväntade situationer. För att tågtrafiken ska vara säker har lokföraren ett automatiskt tågkontrollsystem till sin hjälp som larmar till exempelvis om tåget körs i för hög hastighet eller om det finns hinder på spåret. Lokföraren ansvarar även för säkerheten ombord på tåget tillsammans med tågmästaren/tågchefen.
 • För lokförare som kör persontåg ingår det vanligtvis även i arbetsuppgifterna att informera tågpassagerarna via tågets högtalarsystem. Om man kör motorvagnståg kan försäljning av biljetter och kontroll av färdbevis ingå i arbetsuppgifterna. Eftersom lokförare av persontåg och motorvagnståg har kontakt med passagerare bör man som lokförare av dessa tågtyper vara serviceinriktad och intresserad av kundkontakter.
 • Lokförare arbetar oftast ensam i loket och har kontakt via kommunikationsradio med tågmästare och trafikledning. Det är därför viktigt att man som lokförare trivs med att arbeta ensam.
 • Simultanförmåga, initiativrikedom och en god reaktionsförmåga är andra viktiga egenskaper för en lokförare.
 • Som lokförare kan man även delta i växlingsarbetet på en bangård. Arbetet kan innebära att man växlar godsvagnar med hjälp av radiostyrda lok som man styr med hjälp av en bärbar fjärrstyrningsutrustning.
 • Arbetstiden för en lokförare är ofta oregelbunden. Eftersom tågtrafiken går dygnet runt så kan man arbeta dag, kväll eller helg. Det är vanligt att man som lokförare är schemalagd att arbeta varannan helg. Efter ett arbetspass ställer lokföraren av loket eller lämnar över det till en annan lokförare. Ibland måste lokföraren övernatta på annan ort efter eller innan ett arbetspass.
 • Lokförare kan efter vidareutbildning arbeta som teknisk rådgivare. Som teknisk rådgivare arbetar man med driftsstöd för lokförare när det uppstår problem med tåget. Tekniska rådgivare kan även arbeta med att utbilda lokförare.

 • Lokförare utbildas inom Yrkeshögskolan (YH). Utbildningen finns på flera platser i landet och är vanligtvis cirka 40 veckor lång. Under utbildningen praktiserar man ute på järnvägsföretagen i flera omgångar. Efter utbildningen måste man genomgå en 5-15 veckor lång utbildning hos det företag man anställs innan man blir fullt behörig lokförare.Utbildningen kan variera från några veckor upp till ett par månader,beroende på vilken trafik företaget har. Man måste även ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen. Förarbeviset gäller inom hela EU.
 • För att arbeta som lokförare måste man vara fullt frisk samt ha god syn och hörsel och ett fullgott färgseende.

 • En lokförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som lokförare i genomsnitt 36000 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Banverket.

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Banverket/Järnvägskolan.