on20200219

Tillbaka Lokförare
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Transportyrken»Lokförare

Sverige har idag ett järnvägsnät som mäter nästan tolv tusen kilometer och tåglinjerna sträcker sig över hela landet (Banverket, 2009). Som lokförare har man ett omväxlande arbete, man kan man köra olika typer av tåg och transportera gods eller passagerare. Man kan även utföra växlingsarbete med radiostyrda lok. Att upprätthålla tågsäkerheten är en viktig del av lokförarens arbete och som lokförare måste man alltid vara beredd på att oväntade situationer kan uppstå.
En lokförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35000 kr/månad medan en lokförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 36000 kr/månad.