to20201022

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Transportyrken»Flygvärdinna / Flygvärd»Flygvärdinna / Flygvärd

Flygvärdinna / Flygvärd

Flygvärdinna / Flygvärd

En flygvärdinna/flygvärds uppgift är att ta hand om passagerarna under en flygning. Flygvärdinna/flygvärd är ett utpräglat serviceyrke men yrket handlar främst om säkerheten ombord. I flygvärdinnan/flygvärdens arbetsuppgifter ingår till exempel att genomföra en säkerhetsdemonstration innan start. Vid en nödsituation måste flygvärdinnan/flygvärden agera handelskraftigt och sätta passagerarnas säkerhet främst. Att servera mat och dryck samt sälja tullfria varor under själva flygningen är andra vanliga arbetsuppgifter för en flygvärdinna/flygvärd.
En flygvärdinna/flygvärd i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan en flygvärdinna/flygvärd i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31300 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Flygvärdinnan/flygvärden huvuduppgift är att ansvara för passagerarnas säkerhet och välbefinnande under en flygning. En flygvärdinna/flygvärd kan även kallas cabin attendant, cabin crew eller kabinpersonal.
 • Flygvärdinnans/flygvärdens arbetsuppgifter kan variera beroende på hos vilket flygbolag man arbetar och flygplanets storlek. Flygningens längd och hur många flygvärdinnor/flygvärdar som arbetar ombord kan också påverka arbetsuppgifterna.
 • Den som ansvarar för och leder flygvärdinnorna/flygvärdarnas arbete ombord ett flygplan kallas purser, kabin chef eller senior cabin crew. Titeln varierar från flygbolag till flygbolag. Pursern/kabin chefen håller kontakt med kaptenen ombord och ser till att fungerar som det ska ombord. Pursern/ kabin chefen är ofta en flygvärdinna/flygvärd med lång arbetslivserfarenhet.
 • Före ett arbetspass går flygvärdinnan/flygvärden igenom flygningen med pursern/kabinchefen. Man går exempelvis igenom om det finns ensamåkande barn eller andra passagerare som behöver assistans under flygningen.
 • När passagerarna går ombord på flygplanet hälsas de välkomna av en flygvärdinna/flygvärd. I flygvärdinnan/flygvärdens arbete ingår också visa passagerarna till sina sittplatser och hjälpa dem stoppa undan sitt handbagage så planet kan lyfta i tid.
 • Innan planet lyfter kontrollerar flygvärdinnorna/flygvärdarna att alla passagerare stigit ombord genom att räkna antalet passagerare i kabinen. Därefter kontrollerar de bland annat att alla baggagefack är stängda och att alla passagerare är fastspända och har all elektronisk utrustning avstängd.
 • I arbetsuppgifterna ingår också att instruera passagerarna i hur de ska agera om en nödsituation uppstår. Vid säkerhetsdemonstrationen pekar flygvärdinna/flygvärden ut var nödutgångarna finns i flygplanet samt visar hur flytvästen fungerar.
 • Att servera mat och dryck är en viktig del av flygvärdinnan/flygvärdens arbete. Vid långa flygningar serveras frukost, lunch och middag och där i mellan kan kunderna beställa dryck och snacks.
 • Försäljning av tax-free varor ingår också i flygvärdinnans/flygvärdens arbetsuppgifter.
 • Efter en flygning räknar flygvärdinnan/flygvärden kassan och stämmer av den.
 • Som flygvärdinna/flygvärd måste man vara lyhörd och serviceinriktad samtidigt som man också måste vara en handelskraftig ledare om en nödsituation uppstår. Vid en eventuell nödlandning är det flygvärdinna/flygvärd uppgift att se till att passagerarna snabbt kommer ur flygplanet. Under flygningen kan andra nödsituationer uppstå som till exempel att passagerare insjuknar eller skadar sig och man måste då kunna utföra första hjälpen eller hjärt- och lungräddning.
 • Det är viktigt att komma ihåg att arbetet i kabinen ofta sker under tidspress och arbetet kan därför stundtals upplevas som stressigt. Arbetsmiljön i luften är speciell, det är bullrigt och trångt i kabinen och flygningen kan ibland vara skakig.
 • Arbetet som flygvärdinna/flygvärd kan vara kan vara tungt och påfrestande och man är ofta borta hemifrån.
 • På vissa flygbolag finns det olika arbetsbefattningar för flygvärdinna/flygvärdar. En steward har samma arbetsuppgifter som en flygvärdinna/flygvärd men har särskilt ansvar för maten som serveras ombord. På vissa flygbolag är steward en benämning för flygvärd utan ett särskilt ansvarsområde. Cabin manager är en benämning på den person som har det övergripande ansvaret för all kabinpersonal ombord.
 • Flygningar sker dygnet runt under årets alla dagar så arbetstiden för en flygvärdinna/flygvärd varierar. Vanligtvis arbetar man efter ett schema som man får upp till 14 - 28 dagar i förväg. I arbetstiden ingår vanligtvis också en stand by-funktion vilket innebär att flygvärdinnan/flygvärden har jour i hemmet eller på flygplatsen och måste kunna ge sig av på kort varsel.

 • Flygvärdinnor/flygvärdar internutbildas i samband med rekrytering till ett flygbolag.
 • Det finns också fristående avgiftsbelagda utbildningar till flygvärdinna/flygvärd.
 • Kraven för att få anställning som flygvärdinna/flygvärd varierar mellan flygbolagen. Vanligtvis krävs att man har en godkänd gymnasieutbildning och goda kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande för anställning som flygvärdinna/flygvärd. Arbetslivserfarenhet från ett serviceyrke, sjukvårdsutbildning eller erfarenhet från sjukvården är också meriterande.
 • För att få arbeta som flygvärdinna/flygvärd måste man vara minst 21 år fyllda. Man måste även uppfylla vissa medicinska krav och krav på längd, fysisk kondition och simkunnighet.
 • För att arbeta som steward med ansvar för måltiderna ombord måste man ha restaurangutbildning eller arbetslivserfarenhet från restaurangsektorn.
 • Som nyutbildad flygvärdinna/flygvärd är det vanligt att man först anställs som säsongsarbetare innan man får en heltidsanställning.
 • Flygvärdinnor/flygvärdar vidareutbildas kontinuerligt under karriären och genomgår regelbundna kunskapstester och säkerhetsövningar.

 • EU har beslutat att all kabinpersonal inom flygbranschen ska genomgå samma utbildning vilket innebär att flygvärdinnor/flygvärdar som utbildat sig i Sverige i framtiden kommer att få bättre möjligheter att söka arbete utomlands enligt arbetsförmedlingen.

 • En flygvärdinna/flygvärd i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som flygvärdinna/flygvärd i genomsnitt 31300 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).