on20200219

Flygledare

Flygledare

Flygledaren har den ansvarsfulla uppgiften att se till att flygtrafiken flyter på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Som flygledare kan man arbeta med civil eller militär flygtrafik och arbetsplatsen kan vara ett flygledartorn på en flygplats eller en kontrollcentral. En viktig del av flygledaryrket är att kommunicera med olika yrkesgrupper inom flygtrafiken som till exempel piloter och markpersonal vilket innebär att man som flygledare måste ha goda språkkunskaper och vara en bra kommunikatör. Flygledaryrket kan stundtals vara stressigt vilket innebär att man måste ha god simultankapacitet och kunna hålla kallt i pressade situationer.
En flygledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Flygledaren har som uppgift att leda flygplanen i luftrummet och se till att lufttrafiken fungerar på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Arbetet är reglerat enligt internationella regler och överenskommelser och sker efter noggrant utprovade arbetsmetoder och med avancerad teknik.
 • I Sverige finns flygledare på 37 olika platser och kontrollcentraler. Som flygledare kan man arbeta med civil eller militär lufttrafik eller båda delarna. I Sverige samarbetar den civila och militära flygtrafikledningen för att luftrummet ska utnyttjas på det bästa sättet.
 • Som flygledare kan man arbeta vid ett flygledartorn på en flygplats eller vid en terminalkontroll eller områdeskontroll. Flygledare som arbetar i ett flygledartorn på en flygplats ansvarar för luftrummet närmast flygplatsen och de plan som landar och startar på flygplatsen. Flygledare vid en terminalkontroll ansvarar för kontrollen av luftrummet längre ut från en flygplats. Vid en områdeskontroll dirigeras flygtrafiken som sker på hög höjd.
 • Arbetsspråket för flygledare är engelska och i flygledarens arbetsuppgifter ingår att instruera och kommunicera med piloter, markpersonal och andra flygledare via radio.
 • Radar är ett viktigt arbetsredskap för flygledaren. Med hjälp av radar kan flygledaren få information på en radarskärm om de flygplan som rör sig i området, på vilken höjd de befinner sig och deras hastighet. Flygledaren använder sedan informationen för att se till att flygplanen inte kommer för nära varandra i luften och på marken. Informationen används även för att planera inflygningar till en flygplats samt till dirigeringen av plan på själva flygplatsen.
 • Från flygledartornet på en flygplats kan flygledaren övervaka planen visuellt vid start och landning samt vid förflyttningar. Flygledare som arbetar i kontrollcentraler har enbart radarskärmen att förlita sig på i flygledararbetet.
 • Arbetstempot för en flygledare är omväxlande med stressiga såväl som stillsamma perioder. Under stressiga perioder är det viktigt att man som flygledare klarar att göra flera saker samtidigt och att man kan hålla huvudet kallt. Arbetet som flygledare innebär ett stort ansvar och man måste alltid vara beredd på oväntade händelser.
 • Som flygledare samarbetar man med piloter, markpersonal och andra flygledare och vilket innebär att man som flygledare måste vara duktig på att kommunicera och samarbeta. Att kunna tänka logiskt och arbeta självständigt är andra värdefulla egenskaper för en flygledare.
 • Arbetstiden för flygledare kan vara oregelbunden och variera beroende på arbetsplats. Vid stora flygplatser bedrivs verksamhet dygnet runt vilket innebär att flygledare vid större flygplatser ofta arbetar i skift. Vid mindre flygplatser och militära flygplatser sker oftast ingen verksamhet nattetid och flygledarna arbetar efter kontorstider eller tvåskifte.
 • Flygledare arbetar även med militär flygtrafikledning vid landets flygflottiljer. För att arbeta som flygledare inom den militära flygtrafikledningen måste man vara utbildad reservofficerare i Försvarsmakten.
 • Som flygledare måste man vara beredd att arbeta i olika delar av landet.

 • Flygledare utbildas vid Entry Point North, Nordic ATS Academy på Sturups flygplats i Malmö. Vid skolan utbildas svenska, norska och danska flygledare. Flygledare utbildas även vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad.
 • Flygledarutbildningen är 2-2.5 år lång och innefattar både teori och praktiska övningar i simulatorer. I utbildningen ingår även studietjänst och praktik på den arbetsplats man kommer att arbeta på som färdigutbildad flygledare. Under praktikperioden är man provanställd hos Luftfartsverket och man får en elevlön på ca 20000 kr. Flygledarutbildningen är studiemedelsberättigad.
 • För antagning till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i engelska, svenska, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och matematik. Man måste även vara fullt frisk och ha normalt färgseende och hörsel. Det finns även särskilda krav på synskärpan.
 • Urval sker bland annat via flera lämplighets-/anlagstester som ges vid teststationer på Arlanda och Sturup. Förmåga att fatta beslut, simultankapacitet, perceptuell snabbhet, tredimensionell förmåga är exempel på anlag som testas. Det är viktigt att komma ihåg att man endast får göra flygledaretestet en gång.
 • Luftfartsverket utbildar flygledare efter behov och tar emot ansökningar kontinuerligt.
 • För information om reservofficersutbildningen och hur man blir flygledare inom det militära besök Försvarsmaktens hemsida.

 • En flygledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).