20200120

Tillbaka Flygledare
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Transportyrken»Flygledare

Flygledaren har den ansvarsfulla uppgiften att se till att flygtrafiken flyter på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Som flygledare kan man arbeta med civil eller militär flygtrafik och arbetsplatsen kan vara ett flygledartorn på en flygplats eller en kontrollcentral. En viktig del av flygledaryrket är att kommunicera med olika yrkesgrupper inom flygtrafiken som till exempel piloter och markpersonal vilket innebär att man som flygledare måste ha goda språkkunskaper och vara en bra kommunikatör. Flygledaryrket kan stundtals vara stressigt vilket innebär att man måste ha god simultankapacitet och kunna hålla kallt i pressade situationer.
En flygledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad