on20191016

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation Transportyrken
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Transportyrken
Transportyrken

En flygvärdinna/flygvärds uppgift är att ta hand om passagerarna under en flygning. Flygvärdinna/flygvärd är ett utpräglat serviceyrke men yrket handlar främst om säkerheten ombord. I flygvärdinnan/flygvärdens arbetsuppgifter ingår till exempel att genomföra en säkerhetsdemonstration innan start. Vid en nödsituation måste flygvärdinnan/flygvärden agera handelskraftigt och sätta passagerarnas säkerhet främst. Att servera mat och dryck samt sälja tullfria varor under själva flygningen är andra vanliga arbetsuppgifter för en flygvärdinna/flygvärd.
En flygvärdinna/flygvärd i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27800 kr/månad medan en flygvärdinna/flygvärd i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31300 kr/månad.

En trafikflygare/pilot arbetar inom den civila luftfarten och planerar och genomför flygningar på uppdrag av flygbolag.

Arbetet som trafikflygare/pilot är ansvarsfullt och säkerhetstänkandet är därför en viktig del av jobbet. Som trafikflygare/pilot kan man arbeta som kapten eller styrman beroende på vilken certifiering och utbildning man har.

Kaptenen och styrmannen delar ofta på arbetsuppgifterna under en flygning men kaptenen har det övergripande och slutgiltiga ansvaret för flygplanet, besättningen och passagerarna.

Sverige har idag ett järnvägsnät som mäter nästan tolv tusen kilometer och tåglinjerna sträcker sig över hela landet (Banverket, 2009). Som lokförare har man ett omväxlande arbete, man kan man köra olika typer av tåg och transportera gods eller passagerare. Man kan även utföra växlingsarbete med radiostyrda lok. Att upprätthålla tågsäkerheten är en viktig del av lokförarens arbete och som lokförare måste man alltid vara beredd på att oväntade situationer kan uppstå.
En lokförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35000 kr/månad medan en lokförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 36000 kr/månad.

Som testförare testkör man nya bilmodeller åt biltillverkare. Världens största biltillverkare vallfärdar till Norrbottens inland och Västerbotten för att testa sina nya bilmodeller. Arjeplog är en särskilt populär ort för biltester.

Arbetet som testförare kräver goda körkunskaper och att man har gott omdöme eftersom bilarna man testar representerar dyra investeringar för biltillverkarna. Testkörningarna sker under sekretess eftersom biltillverkarna inte vill att information om deras nya bilmodeller ska läcka ut i förtid.

Flygledaren har den ansvarsfulla uppgiften att se till att flygtrafiken flyter på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Som flygledare kan man arbeta med civil eller militär flygtrafik och arbetsplatsen kan vara ett flygledartorn på en flygplats eller en kontrollcentral. En viktig del av flygledaryrket är att kommunicera med olika yrkesgrupper inom flygtrafiken som till exempel piloter och markpersonal vilket innebär att man som flygledare måste ha goda språkkunskaper och vara en bra kommunikatör. Flygledaryrket kan stundtals vara stressigt vilket innebär att man måste ha god simultankapacitet och kunna hålla kallt i pressade situationer.
En flygledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad

Intervju med Jonas - Tunnelbanetågsförare:

1) Vad är ditt yrke & vad är dina arbetsuppgifter?

Jag kör tunnelbanetåg på gröna linjen i Stockholm

2) Vilken utbildning har du genomgått för ditt yrke, vart studerade du och hur lång tid tog det

innan du var färdigutbildad? Om du inte har utbildat dig, vilka jobb och erfarenheter har

lett till ditt nuvarande yrke idag?

Yrket föregås av en nio veckor lång internkurs med månadslön

Varje vardag reser cirka en halv miljon människor med tunnelbanan i Stockholm (Veolia, 2009). Som tunnelbanetågsförare har man den viktiga uppgiften att på ett säkert, effektivt och komfortabelt sätt transportera dessa resenärer dit de ska. Utöver att köra tunnelbanetåget ingår det i tunnelbanetågsförarens arbetsuppgifter att öppna och stänga vagnsdörrarna vid stationerna samt att informera resenärena via tågets högtalarsystem.
En tunnelbanetågsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35000 kr/månad medan en tunnelbanetågsförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 36000 kr/månad.

Matroser arbetar med fartygsunderhåll samt deltar i lastningen och lossningen av fartygets last. Bevakning samt förtöjning av fartyget är andra möjliga arbetsuppgifter för en matros. Matrosyrket innebär att man spenderar långa perioder till sjöss och man bor ihop med sina kollegor ombord på fartyget under arbetsperioden vilket kräver att man är tolerant, flexibel och samarbetsvillig. En matros i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34500 kr/månad.

Som bilbärgare arbetar man med bilbärgnings- och bilassistanstjänster. Bilbärgarens huvuduppgift är att bärga och transportera havererade fordon men en bilbärgare kan även rycka ut och hjälpa till med enklare reparationsarbeten samt erbjuda låshjäp eller starthjälp.
En bilbärgare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad medan en bilbärgare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27600 kr/månad.

Årligen görs cirka 1,2 miljarder resor med kollektivtrafiken i Sverige och cirka 54 % av dessa resor sker med buss (BR, 2009). Som bussförare har man som uppgift att se till att dessa busspassagerare får en säker, komfortabel och effektiv bussresa. Många bussförare arbetar med att köra buss i lokal eller regional linjetrafik men som bussförare kan man även arbeta inom expressbusstrafik, flygbusstrafik eller turist- och beställningstrafik. Arbetet som bussförare kräver goda förarkunskaper samt att man är ansvarsfull och serviceinriktad.
En bussförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad medan en bussförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27600 kr/månad.

Som taxiförare transporterar man personer eller gods mot betalning.I arbetet som taxiförare träffar man dagligen många människor och man bör därför gilla att arbeta med människor och service. Man bör också tycka om att köra bil och ha god lokalkännedom.
En taxiförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad medan en taxiförare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23300 kr/månad.

Det finns idag cirka 113000 lastbilsförare i Sverige och yrket är därför en av de större yrkeskategorierna i samhället enligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).
Lastbilstransporterna står idag för cirka 95% av värdet på allt god som fraktas inom EU och i framtiden väntas efterfrågan på vägtransporter att öka ytterligare (TYA, 2009).
Som lastbilsförare kan man till exempel transportera farligt gods, anläggningsmaterial, möbler eller levande djur. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis lastning och lossning av godset man ska transportera. För att arbeta som lastbilsförare bör man kunna arbeta självständigt men samtidigt gilla att ha kontakt med människor. Arbetet kräver även att man har gott omdöme i trafiken och är ansvarsfull eftersom man hanterar tunga fordon och ibland värdefullt gods.
En lastbilsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som lastbilsförare i genomsnitt 27600 kr/månad.

Lotsar arbetar inom sjöfarten med att hjälpa fartyg navigera och manövrera i farleder och hamnar. Syftet med yrkesrollen är att skydda den kustnära miljön samt att öka sjösäkerheten i svenska vatten. Arbetet kräver stor yrkesskicklighet och lotsar har därför oftast lång yrkeserfarenhet från sjön. Lotsyrket kan även vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.
En lots i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som lots i genomsnitt 57000 kr/månad.

En brevbärare delar ut post till fots, med bil eller cykel. I brevbärarens arbete ingår även att sortera post samt sköta administrativa uppgifter efter postturen. Som brevbärare bör man vara ordningsam, ansvarsfull och kunna arbeta självständigt. Man måste också vara beredd på att arbeta i alla slags väder, året om. En brevbärare tjänar i genomsnitt 22900 kr/månad.

Fartygsbefäl leder arbetet ombord ett fartyg och ansvarar för besättningen, passagerare och lasten ombord fartyget. Befälhavaren har det övergripande ansvaret för fartyget medan styrmännen ansvarar för navigeringen, fartygsunderhåll och lastning. Arbetet som fartygsbefäl innebär att man spenderar långa perioder till sjöss och arbetsmiljön ombord ett fartyg kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. För att arbeta som fartygsbefäl bör man vara bra på att samarbeta samt kunna motivera och leda andra människor.
Som fartygsbefäl i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som fartygsbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk utrustning på ett fartyg. Teknisk chef/maskinchef, förste fartygsingenjör och andre fartygsingenjör är exempel på befattningar för maskinbefäl. Arbetet som maskinbefäl kan innebära tekniskt arbete, arbetsledning och administration. För att arbeta som fartygsbefäl bör man vara intresserad av teknik samt vara bra på att kommunicera och motivera medarbetarna. Som maskinbefäl bor och arbetar man ombord på fartyget och man spenderar vanligtvis långa perioder till sjöss.
Ett maskinbefäl i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som maskinbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

Som bil- eller cykelbud transporterar man dokument, varor eller gods åt en uppdragsgivare. Man kan arbeta med närtransporter eller med mera regelbundna transporter. Bud kan anlitas med kort varsel och transporter sker ofta under tidspress vilket innebär att man som bil- eller cykelbud måste man vara serviceinriktad och trevlig även i stressade situationer. God lokalkännedom och goda förarkunskaper är andra viktiga egenskaper för ett bil- eller cykelbud.
Ett bil- eller cykelbud i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som bil- eller cykelbud i genomsnitt 23300 kr/månad.