ti20200225

Slaktare / Styckare

Slaktare / Styckare

Slaktare och styckare arbetar inom livsmedelsindustrin med avlivning och beredning av djur som ska användas som livsmedel. Slaktare och styckare arbetar på slakteri där arbetet ofta sker i ett arbetslag. Styckare kan också arbeta vid styckningsföretag eller i butik.
En slaktare/styckare tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad medan en slaktare/styckare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som slaktare är man vanligtvis anställd på ett slakteri. Slaktarens huvuduppgift är att avliva djur som transporterats till slakteriet. I slaktarens arbetsuppgifter ingår att bedöva djuret och sedan avliva det med pistol, el eller gas. Arbetsmoment och avlivningsmetod kan variera beroende på djurslag.
 • Efter avlivning hängs djurkroppen upp på krok och töms på blod. Därefter avhudas djurkroppen om det är ett nötkreatur medan grisar tvättas, skållas och avhåras efter att de tömts på blod. Slaktkroppen delas och besiktigas sedan av en veterinär. Tillslut klassificeras, vägs och fryses slaktkroppen in. Inre organ tas också tillvara på
 • Styckaren är anställd vid ett slakteri, styckningsföretag eller en butik. Styckarens arbete tar vid när slaktarens arbete är slutfört. Det är styckarens uppgift att skilja ut och skära fram de olika kött delarna.
 • Styckaren utför det mesta av styckningen manuell. Styckaren grovstyckar först slaktkroppen som hänger från en krok eller ligger. Därefter skiljer styckaren köttet från benet, detaljerna kärs ut och fettet avskiljs.
 • Det är vanligt att arbetet på ett slakteri sker i arbetslag som utför olika moment av slakteriprocessen utefter en linje. Arbetsuppgifterna kan rotera inom arbetslaget. Som styckare kan man även vara specialiserad på vissa arbetsuppgifter.
 • Arbetet som slaktare kan vara tungt och slaktaren använder därför maskinsågar, liftar, traverser och ramper som underlättar slaktarbetet. För att undvika skador och skärsår använder slaktaren och styckaren skyddsförkläde och speciella handskar.
 • I en butik så styckar styckaren själv ut de olika delarna och förpaketerar köttet. Styckare med lång yrkeserfarenhet som genomgått mästarutbildning och avlagt mästarprov kan arbeta som köttmästare inom detaljhandeln. Som köttmästare kan man vara egen företagare eller ansvara för en färskvaru- eller charkavdelning i en butik. Köttmästaren är utbildad i ämnen som ledarskap, varukunskap, marknadsföring och ekonomi.
 • En viktig del av slaktaren och styckarens arbete är att se till att slaktningsprocessen är hygienisk. Slaktaren och styckaren måste bland annat se till att arbetskläder och verktyg hålls rena.
 • Arbetstempot på ett slakteri kan vara högt och miljön kan vara bullrig. Arbetet som slaktare eller styckare kan vara påfrestande för kroppen och man bör därför ha god fysik. Som styckare förekommer det att man arbetar med frysta köttbitar vilket kan orsaka frostskador.

 • Grundutbildning till slaktare eller styckare finns inom gymnasieskolans vid Livsmedelsprogrammet.
 • Det är vanligt att slaktare och styckare vidareutbildas på arbetsplatsen.
 • Man kan även bli slaktare eller styckare genom att gå en lärlingsutbildning.
 • Slaktare och styckare har möjlighet att avlägga gesällbrev som är ett yrkesbevis på att man är kvalificerad för arbetet.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar inom livsmedelsteknik och livsmedelshantering som kan leda till arbete som slaktare eller styckare.
 • Vidareutbildning inom livsmedelsområdet finns vid några högskolor och universitet.

 • En slaktare/styckare tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En slaktare/styckare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).