ti20201020

Processoperatör

Processoperatör

Som processoperatör kan man arbeta inom flera olika industrigrenar med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser. Processoperatören är en viktig del av produktionskedjan eftersom man ser till att produktionen fungerar väl och effektivt. Som processoperatör bör man därför vara ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig.
En processoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad medan en processoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33000 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • I arbetet som processoperatör ingår bland annat att övervaka och styra tillverkningen från ett kontrollrum eller styrhytt via bildskärmar, instrumentpaneler och datorer. Processoperatören kan även arbeta ute i anläggningen i direkt anslutning till maskinerna och produktionen.
 • Arbetet som processoperatör innebär till en stor del övervakningsarbete men att identifiera och lösa tekniska fel ingår också i processoperatörens arbete.
 • Som processoperatör kan man även delta i utvecklingsprojekt rörande produktionen samt utföra förebyggande underhåll av maskinerna.
 • Det är vanligt att man som processoperatör arbetar i ett arbetslag. Arbetsuppgifterna inom arbetslaget kan variera beroende på storleken på arbetslaget eller tillverkningsprocessen.
 • Inom stål- och metallindustrin är det vanligt med skiftgång. Detta innebär att man arbetar efter ett rullande arbetsschema med omväxlande förmiddags-, eftermiddags- och nattskift samt mellanliggande friskift och ledigheter under en viss tidsperiod.
 • Vid en produktionsenhet sköter skiftlaget/arbetslaget vanligtvis den dagliga driften utan en arbetsledare och skiftlaget har i och med detta ett stort ansvar för arbetet. Detta betyder att man som processoperatör måste vara samarbetsvillig samtidigt som man måste klara av att arbeta självständigt.
 • Det är viktigt att man som processoperatör är ansvarsfull och noggrann eftersom man ansvarar för att produktionen fungerar och sker i så hög takt som möjligt.
 • Arbetsmiljön inom stål- och metallindustrin kan vara bullrig och processoperatörer använder därför hörselskydd vid arbete ute i anläggningen. Det förekommer även att processoperatörer använder andra typer av skyddsutrustning sitt arbete.
 • Som utbildad processoperatör kan man exempelvis arbeta inom stål- och metallindustri, kemisk industri, pappers- och massaindustri samt energiindustri.

 • Industriprogrammet inom gymnasieskolan kan vara en bra bakgrund för den som vill arbeta som processoperatör inom stål- och metallindustri. Liknande utbildning kan även finnas inom Komvux.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns tvååriga utbildningar på eftergymnasial nivå till processoperatör inom stål- och metallindustri. Oxelösunds Yrkeshögskola erbjuder till exempel en yrkeshögskoleutbildning i Process- och Underhållsteknik. För antagning till utbildningen krävs grundläggandebehörighet för högskolestudier.
 • Vid Umeå Universitet finns ett yrkesinriktat högskoleprogram till processoperatör (120 hp). För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i matematik och naturkunskap eller alternativt matematik, fysik och kemi.

 • En processoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En processoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33000 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Umeå Universitet - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.