fr20200918

Gruvarbetare

Gruvarbetare

Gruvarbetare arbetar med malm- eller mineralbrytning i underjordiska gruvor eller vid dagbrott. Borrare, laddare, skrotare, lastare och lastmaskinsförare är exempel på yrkesgrupper som arbetar i gruvor. Gruvarbetaryrket har i Sverige hundraåriga anor. De tidiga gruvarbetarna bröt malm- och mineraler med hjälp av hackor, spett och släggor i mörka, fuktiga och dammiga gruvgångar. Idag har det blivit allt vanligare att arbetet i gruvan sköts på avstånd via datorer, tv-skärmar och kontrollpaneler från kontrollrum kilometervis ovanför de underjordiska gruvgångarna.
En gruvarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32800 kr/månad medan en gruvarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Vid större gruvor är det vanligt att man är specialiserad på vissa arbetsuppgifter medan det i mindre gruvor är vanligt att man utför många olika arbetsuppgifter.
 • I gruvarbetarens arbetsuppgifter kan det ingå borrning, laddning av sprängmedel, sprängning samt förstärkning av tak och väggar i gruvan. Att lasta och transportera malm är andra möjliga arbetsuppgifter i en gruva.
 • Det är vanligt att man som gruvarbetare ingår i ett arbetslag men man utför oftast arbetsuppgifterna själv.
 • I sitt arbete använder gruvarbetare olika maskiner som kräver både praktiska och teoretiska kunskaper för att sköta dem.
 • Det har blivit allt vanligare att arbetet i en gruva sköts av operatörer från ett kontrollrum kilometervis ovanför de underjordiska schakten. Operatören sköter arbetet med hjälp av datorer, tv-skärmar och laserteknik och styr obemannade fordon och borr- och laddningsriggar med joy-stick och mus.
 • Som borrare i en gruva borrar man hål för sprängämnen. Borraggregaten är vanligtvis datorstyrda och borraren kan utföra sitt arbete från borraggregatets hytt eller sköta ett eller fler borraggregat via tv-skärmar och datapaneler från en övervakningscentral.
 • I en gruva arbetar även laddare som har som uppgift att ladda och spränga. I laddarens arbete ingår bland annat att ladda borrhålen med sprängmedel som ofta kommer i flytande form från en tankbil. Laddaren ansvarar även för planeringen av sprängningen till exempel i vilken ordning laddningarna ska detonera för att sprängningen ska ge önskat resultat. Även laddaren kan utföra sitt arbete på avstånd via datorn.
 • Skrotaren eller bergförstärkaren kontrollerar att det inte finns löst berg i väggar och tak i gruvan som kan utgöra en rasrisk. Skrotaren utför sitt arbete med hjälp av skrotningsmaskiner. I bland används även spett som skrotaren stöter i berget. Skrotaren kan avgöra bergets hållfasthet genom att lyssna på det ljud som uppkommer när spettet stöts i berget. I skrotarens arbete ingår också att förstärka berget på olika sätt för att minska rasrisken.
 • Lastare och lastmaskinförare arbetar med att forsla upp och forsla bort den brutna malmen eller mineralerna.
 • Borrare, laddare, lastare och lastmaskinförare kan även jobba med malm eller mineralbrytning ovan jord i så kallade dagbrott. I ett dagbrott sker arbetet utomhus, under hela året och maskinerna är i regel större än de som används i underjordiska gruvor.
 • Arbetsmiljön i en gruva är bullrig, dammig och mörk. Vid arbete i en gruva finns det även risk för gasläckor och ras även om de flesta gruvor i Sverige idag har ett väl utvecklat säkerhetstänkande. På grund av att arbetet i gruvan kan vara riskfyllt är det viktigt att man som gruvarbetare har ett gott omdöme samt är ansvarsfull och noggrann.
 • För att få arbeta under jord i en gruva måsta man vara minst 18 år gammal .
 • Som gruvarbetare är det vanligt att man arbetar i skift vilket innebär att man kan arbeta dag, natt, kvällar och helger.
 • I Sverige finns gruvarbetsplatser huvudsakligen i Bergslagen, Västerbotten och Norrbotten.

 • Gruvarbetare internutbildas ofta inom gruvföretagen.
 • Gymnasieskolans Bygg-, El-, Energi-, eller Fordonsprogram är lämpliga bakgrunder för den som önskar arbeta i en gruva.
 • I Filipstad finns en lokal inriktning av Byggprogrammet där det tredje året är inriktat mot bergteknik.

 • Som gruvarbetare tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 32800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En gruvarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

 • Skolverket.
 • http://www.skolverket.se
 • IF Metall.
 • http://www.ifmetall.se
 • Industriarbetsgivarna.
 • http://www.metallgruppen.se
 • Arbetsgivar- och branschförening för gruvor, mineral och metallproducenter, Svemin.
 • http://www.svemin.se
 • Arbetsförmedlingen (AMS). 
 • http://www.arbetsformedlingen.se/

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Tekniska Museet.