20170529

Fordonsmontör

Fordonsmontör

Fordonsmontörer arbetar inom fordonsindustrin med att montera detaljer vid tillverkningen av fordon. Som fordonsmontör arbetar man ofta i ett arbetslag och monteringsarbetet sker vanligtvis genom svetsning, nitning och skruvning. I sitt arbete använder fordonsmontören bland annat olika handverktyg, lyftanordningar och datorer.
En fordonsmontör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 22200 kr/månad En fordonsmontör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 22100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Som fordonsmontör kan man vara specialiserad på vissa delar av fordonet eller arbeta vid en produktionslinje. Monteringsarbetet vid en fabrik kan vara linjebaserat med successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.
 • Monteringsarbetet kan ske genom svetsning, nitning och skruvning. Fordonsmontören använder olika handverktyg som tryckluftsdrivna skruvdragare och momentnycklar samt andra specialverktyg i sitt arbete. Lyftanordningar av olika slag är andra vanliga arbetsredskap. Dator används även i monteringsarbetet bland annat för att hålla reda på turordningen i monteringsprocessen. Vissa monteringsuppgifter utförs med hjälp av svetsrobotar.
 • Det är vanligt att man som fordonsmontör ingår i ett arbetslag vilket innebär att man som fordonsmontör måste vara bra på att samarbeta och vara flexibel. Arbetslaget fördelar vanligtvis arbetsfördelningen inom gruppen.
 • I ett arbetslagets arbetsuppgifter kan det förutom själva monteringen ingå att rekvirera det material som ska användas vid monteringsarbetet. Att sköta underhåll på monteringsutrustningen samt se till att produktionen fungerar väl och att produktionstider hålls är andra uppgifter. Kvalitetskontroll av det egna arbetet är en viktig del av monteringsprocessen.
 • Påbyggarna är en yrkesgrupp inom fordonsmontörer. Påbyggarna arbetar inom Lastfordonsgruppen, LFG som består av företag som tillverkar skräddarsydda påbyggnads delar till fordon som till exempel skåp, flak på lastbilar och skåpbilar. Påbyggarna utför plåtslageri- ,svetsnings- och bockningsarbete på höghållfast stål.
 • Inom fordonsindustrion förekommer skiftarbete och då vanligtvis tvåskift vilket innebär att man arbetar för- eller eftermiddagsskift.
 • Fordonsmontörer internutbildas vanligtvis inom företagen. Fordonsteknisk eller verkstadsutbildning kan vara meriterande för anställning.
 • Fordonsprogrammet och Industriprogrammet på gymnasiet ger grundutbildning som är lämplig för arbete som fordonsmontör.
 • Eftergymnasial utbildning som kan leda till arbete som fordonsmontör kan finnas inom Komvux.
 • Försäljningen av fordon har på grund av det försämrade konjunkturläget minskat under hösten 2009 enligt arbetsförmedlingen. Detta har lett till en påtagligt försämrad arbetsmarknad för fordonsmontörer med en minskad efterfrågan på fordonsmontörer i hela landet. Arbetslösheten inom yrket väntas stiga till höga nivåer under det kommande året enligt arbetsförmedlingen.
 • På tio års sikt väntas efterfrågan på fordonsmontörer bli fortsatt svag trots stora pensionsavgångar inom yrket enligt arbetsförmedlingen. Detta beror bland annat på den tekniska utvecklingen inom fordonsindutrin som innebär att monteringsarbetet blir allt mer automatiserat. Ökade automatiseringar leder till ett minskat personalbehov inom industriföretagen. Samtidigt väntas tillgången på utbildade fordonsmontörer bli god. Monteringsarbetena väntas även bli allt mer komplicerade vilket kommer att ställa krav på höga kvalifikationer hos arbetssökande. Arbetsförmedlingen bedömer därför att utbildade fordonsmontörer får mindre goda möjligheter till arbete i framtiden.
 • En fordonsmontör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 22200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. En fordonsmontör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 24500 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).