to20210121

Fordonsmontör

Fordonsmontör

Fordonsmontörer arbetar inom fordonsindustrin med att montera detaljer vid tillverkningen av fordon. Som fordonsmontör arbetar man ofta i ett arbetslag och monteringsarbetet sker vanligtvis genom svetsning, nitning och skruvning. I sitt arbete använder fordonsmontören bland annat olika handverktyg, lyftanordningar och datorer.
En fordonsmontör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad En fordonsmontör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Som fordonsmontör kan man vara specialiserad på vissa delar av fordonet eller arbeta vid en produktionslinje. Monteringsarbetet vid en fabrik kan vara linjebaserat med successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.
 • Monteringsarbetet kan ske genom svetsning, nitning och skruvning. Fordonsmontören använder olika handverktyg som tryckluftsdrivna skruvdragare och momentnycklar samt andra specialverktyg i sitt arbete. Lyftanordningar av olika slag är andra vanliga arbetsredskap. Dator används även i monteringsarbetet bland annat för att hålla reda på turordningen i monteringsprocessen. Vissa monteringsuppgifter utförs med hjälp av svetsrobotar.
 • Det är vanligt att man som fordonsmontör ingår i ett arbetslag vilket innebär att man som fordonsmontör måste vara bra på att samarbeta och vara flexibel. Arbetslaget fördelar vanligtvis arbetsfördelningen inom gruppen.
 • I ett arbetslagets arbetsuppgifter kan det förutom själva monteringen ingå att rekvirera det material som ska användas vid monteringsarbetet. Att sköta underhåll på monteringsutrustningen samt se till att produktionen fungerar väl och att produktionstider hålls är andra uppgifter. Kvalitetskontroll av det egna arbetet är en viktig del av monteringsprocessen.
 • Påbyggarna är en yrkesgrupp inom fordonsmontörer. Påbyggarna arbetar inom Lastfordonsgruppen, LFG som består av företag som tillverkar skräddarsydda påbyggnads delar till fordon som till exempel skåp, flak på lastbilar och skåpbilar. Påbyggarna utför plåtslageri- ,svetsnings- och bockningsarbete på höghållfast stål.
 • Inom fordonsindustrion förekommer skiftarbete och då vanligtvis tvåskift vilket innebär att man arbetar för- eller eftermiddagsskift.

 • Fordonsmontörer internutbildas vanligtvis inom företagen. Fordonsteknisk eller verkstadsutbildning kan vara meriterande för anställning.
 • Fordonsprogrammet och Industriprogrammet på gymnasiet ger grundutbildning som är lämplig för arbete som fordonsmontör.
 • Eftergymnasial utbildning som kan leda till arbete som fordonsmontör kan finnas inom Komvux.

 • En fordonsmontör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En fordonsmontör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).