to20210121

Flygmekaniker

Flygmekaniker

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med tillsyn, underhåll och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygmotorer. Som flygmekaniker/flygtekniker kan man även arbeta med nyproduktion av flygplan och flygmotorer.

Som flygmekaniker tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 28500 kr/månad. En flygmekaniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 30500 kr/månad.

En flygtekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygtekniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

Flygmekaniker eller flygtekniker?

Skillnaden mellan en flygmekaniker och flygtekniker är att en flygtekniker har längre utbildning och utför därför mer kvalificerade arbetsuppgifter än en flygmekaniker. En flygmekaniker utför mindre tillsyner och service samt rutinarbeten medan flygteknikern som har större systemkännedom har behörighet att även utföra felsökning, inspektioner och kvalificerade funktionskontroller.

Som flygmekaniker/flygtekniker kan man vara anställd inom flygindustrin eller hos flyg- och helikopterbolag, flygvapnet eller fristående flygtekniska verkstäder.

Vad består arbetet av?

Alla motorer, flygplan och helikoptrar måste ses över efter ett visst antal flygtimmar. Som flygmekaniker/flygtekniker kan man utföra mindre dagliga tillsyner och mer omfattande översyner. Vid en översyn så arbetar flygmekanikern/flygteknikern efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som behöver göras och hur. En översyn kan innebära att motorer, bränslesystem och roder ses över och att komponenter byts ut. Vid en mer omfattande översyn går man igenom hela flygmaskinen. Vid en motoröversyn plockas hela motorn isär och varje del röntgas och/eller utsätts för spricksökning via sonder som mäter hur mycket motstånd delarna klarar av.

Efter en översyn kontrollerar flygtekniker att arbetet utfördes på rätt sätt. Varje åtgärd måste dokumenteras så att det i efterhand går att se vilken flygmekaniker/flygtekniker som utförde åtgärden. Som flygtekniker kan man vara certifierad av Luftfartsverket för att kontrollera en eller flera flygplanstyper. I sitt arbete använder flygmekanikern/flygteknikern olika mätinstrument, handverktyg och specialverktyg.

Hur arbetar en flygmekaniker?

Som flygmekaniker/flygtekniker kan man arbeta självständigt eller i grupp. Om man arbetar i en grupp är det vanligt att man roterar mellan olika arbetsuppgifter. Flygmekaniker/flygtekniker samarbetar ofta nära med andra yrkesgrupper som till exempel flygelektriker och flygplansplåtslagare. För anställning som flygmekaniker/flygtekniker inom Sverige måste man i regel vara svensk medborgare. Flygmekaniker/flygtekniker som arbetar på flygplatser säkerhetskontrolleras innan anställning, bland annat kontrolleras att man inte är dömd för brott som kan äventyra flygsäkerheten.

Som flygmekaniker/flygtekniker måste man vara beredd på att arbeta kvällar, nätter och helger. Arbetet kan vara fysiskt påfrestande eftersom man ibland arbetar i trånga utrymmen. Tunga lyft förekommer även i arbetet. 

Språkkunskaper

De flesta manualer och föreskrifter inom flygteknik är på engelska vilket innebär att man som flygmekaniker/flygtekniker bör ha goda kunskaper i engelska.

Utbildning för flygmekaniker och flygtekniker

Inom gymnasieskolan finns grundutbildning till flygmekaniker Fordonsprogrammet, inriktning flygteknik och på det Naturvetenskapliga programmet, inriktning flygteknik.

Efter godkänd utbildning måste man genomgå praktik och därefter kan flygmekaniker ansöka till Luftfartsstyrelsen om EASA 66 AML-licens, kategori A. Med denna licens får man utföra Line Maintenance vilket innebär att man får ansvara för begränsade delar av lättare flygplansunderhåll.

Flygmekaniker kan även ha annan mekanikerutbildning, som till exempel bilmekaniker, i botten. Man kan då läras upp på arbetsplatsen genom handledd praktik samt intern och/eller extern utbildning. Flygtekniker utbildas vid flygteknikerutbildningen som är en påbyggnadsutbildning till flygmekanikerutbildningen.

Flygteknikerutbildningen

Man kan även antas till flygteknikerutbildningen utan att vara utbildad flygmekaniker men man måste då ha en likvärdig utbildning. Flygteknikerutbildningen är 2 terminer lång. Efter godkänd utbildning och 2-5 års praktik kan en flygplanstekniker ansöka om ett EASA 66 AML-licens, kategori B1 (mekanik) och/eller B2 (avionik).

Inom komvux finns påbyggnadsutbildningar bland annat i flygteknisk underhållsteknik.

Vidareutbildning

Vidareutbildning inom olika flygplanstyper anordnas av flygplanstillverkare och arbetsgivaren.

En annan möjlig utbildningsväg är att gå en ingenjörsutbildning inriktad mot flygteknik. Vid Mälardalens Högskola (Västerås) finns exempelvis ett treårigt Flygteknikprogram som leder till en högskoleingenjörsexamen. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i fysik, kemi och matematik.

Fristående skolor

Utbildning till flygmekaniker/flygtekniker finns även vid fristående skolor. Vid Nordiskt FlygTeknikCentrum i Luleå finns till exempel utbildning till flygmekaniker eller flyg/helikoptertekniker. Det är viktigt att man kontrollerar att den utbildning man ska gå följer Luftfartstyrelsens utbildningskrav och har EASA-tillstånd (Europacertifikat).

Lön för en flygmekaniker

Som flygmekaniker tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 28500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En flygmekaniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 30500 kr/månad.

Lön för en flygtekniker

En flygtekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygtekniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 20.16

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).