ti20200225

CNC-operatör

CNC-operatör
Som CNC-operatör sköter man datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer inom verkstadsproduktion. I CNC-operatörens arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att ställa och programmera maskiner utifrån en ritning eller annat underlag. Att planera, övervaka och kontrollera maskinens arbete ingår vanligtvis också i CNC-operatörens arbetsuppgifter. Arbetet som CNC-operatör kräver att man är noggrann och ansvarsfull eftersom man ansvarar för att produktionen håller rätt mått och kvalitet.
En CNC-operatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23500 kr/månad medan en CNC-operatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • CNC-maskiner är verkstadsmaskiner som utför till exempel svarvning, fräsning, borrning eller pressning och styrs av ett datasystem, CNC (Computer Numerical Control). Det finns CNC-maskiner som är inriktade på endast en verkstadsmetod och det finns även fleroperationsmaskiner som kan utföra både svarvning, fräsning, pressning, gängning och arborrning.
 • CNC-operatörens arbetsuppgifter kan variera från företag till företag. Hos vissa företag har CNC-operatören endast en övervakande roll medan de hos andra företag har mer kvalificerade arbetsuppgifter. Även inom ett företag kan arbetsuppgifterna variera beroende på operatörens kompetens och eller beroende på vilka maskintyper som används.
 • I CNC-operatören arbete ingår vanligtvis att ställa och programmera en CNC-maskin utifrån ritningar eller CAD/CAM underlag. Programmeringen kan även utföras av en tekniker. Det är viktigt att man som CNC-operatör är noggrann vid programmeringen och när maskinen ställs eftersom måttavvikelser på bara någon hundradels millimeter kan leda till att hela produktserien blir fel.
 • Att ställa en maskin kan innebära att CNC-operatören tar fram de verktyg som ska användas och fixerar dem på rätt plats på Y- X- eller Z-axeln i ett koordinatsystem. Därefter testkörs maskinen i ett lågt tempo så att CNC-operatören kan rätta till eventuella måttavvikelser och andra fel.
 • I CNC-operatörens arbete ingår även att ladda maskinen med arbetsmaterial. Detta kan innebära att man till exempel fixerar arbetsstycken i en chuck eller i någon annan slags fästanordning.
 • Under produktionen övervakar CNC-operatören maskinens arbete med blotta ögat eller via en dataskärm och ljudsignaler. CNC-operatören kontrollmäter även de bearbetade metallstyckena och korrigerar programmet vid behov för att kompensera för avvikelser som till exempel kan bero på förslitningar på maskinens skärverktyg.
 • Att utföra enklare underhållsarbete och reparationer av maskinen samt att byta ut slitna delar kan också ingå i CNC-operatörens arbete.
 • Som CNC-operatör har man en viktig roll i produktionskedjan eftersom man ansvarar för att produktionen håller rätt mått och kvalitet. Vid utformningen av ny produktion samarbetar CNC-operatören vanligtvis med produktionstekniker och programmerare.
 • En CNC-operatör kan arbeta i en maskingrupp eller självständigt. CNC-operatören har själv ansvar för sin produktion beträffande bland annat planering, beställa material, hålla leveranstider och kvalitetsprov.
 • Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljön inom verkstadsindustrin kan vara bullrig och miljön kan vara mindre lämplig för personer med allergier och astmatiska besvär.
||| Utbildning::
 • Grundutbildning för CNC-operatörer finns vid Industriprogrammet inom gymnasieskolan. Det finns även lokala inriktningar mot verkstadsindustrin vid vissa gymnasieskolor och fristående skolor.
 • Grund- och påbyggnadsutbildningar kan även finnas inom Komvux och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY).
 • Verkstadsutbildning finns även vid företagsskolor och inom större verkstadsföretag.
 • Under de senaste åren har det enligt arbetsförmedlingen funnits en brist på CNC-operatörer på grund av att få har valt att utbilda sig till yrket. Den senaste tidens försämrade konjunktur kommer dock att leda till en försämrad arbetsmarknad för CNC-operatörer under det kommande året. Detta kommer i sin tur att leda till en stigande arbetslöshet inom yrket enligt arbetsförmedlingen. Lokalt kan det dock komma att finnas en viss efterfrågan på yrkeskunniga operatörer.
 • Inom de kommande tio åren väntas behovet av CNC-operatörer att bli stort enligt arbetsförmedlingen. Detta beror bland annat på att industrin automatiseras och rationaliseras allt mer vilket kommer leda till ett ökat behov av CNC-operatörer som kan sköta övervakningen av maskinerna. Stora pensionsavgångar väntas även inom yrket. Tillgången på utbildade CNC-operatörer väntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildar sig till yrket. Arbetsförmedlingen bedömer därför att CNC-operatörer har goda möjligheter till arbete i framtiden.
 • En CNC-operatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. En CNC-operatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).