on20191016

Tillbaka Utbildning & Yrkesinformation Tillverkning / Reparation
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Tillverkning / Reparation
Tillverkning / Reparation

Gruvarbetare arbetar med malm- eller mineralbrytning i underjordiska gruvor eller vid dagbrott. Borrare, laddare, skrotare, lastare och lastmaskinsförare är exempel på yrkesgrupper som arbetar i gruvor. Gruvarbetaryrket har i Sverige hundraåriga anor. De tidiga gruvarbetarna bröt malm- och mineraler med hjälp av hackor, spett och släggor i mörka, fuktiga och dammiga gruvgångar. Idag har det blivit allt vanligare att arbetet i gruvan sköts på avstånd via datorer, tv-skärmar och kontrollpaneler från kontrollrum kilometervis ovanför de underjordiska gruvgångarna.
En gruvarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32800 kr/månad medan en gruvarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

Slaktare och styckare arbetar inom livsmedelsindustrin med avlivning och beredning av djur som ska användas som livsmedel. Slaktare och styckare arbetar på slakteri där arbetet ofta sker i ett arbetslag. Styckare kan också arbeta vid styckningsföretag eller i butik.
En slaktare/styckare tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad medan en slaktare/styckare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27500 kr/månad.

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med tillsyn, underhåll och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygmotorer. Som flygmekaniker/flygtekniker kan man även arbeta med nyproduktion av flygplan och flygmotorer.

Som flygmekaniker tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 28500 kr/månad. En flygmekaniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 30500 kr/månad.

En flygtekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad medan en flygtekniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 57000 kr/månad.

Som CNC-operatör sköter man datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer inom verkstadsproduktion. I CNC-operatörens arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att ställa och programmera maskiner utifrån en ritning eller annat underlag. Att planera, övervaka och kontrollera maskinens arbete ingår vanligtvis också i CNC-operatörens arbetsuppgifter. Arbetet som CNC-operatör kräver att man är noggrann och ansvarsfull eftersom man ansvarar för att produktionen håller rätt mått och kvalitet.
En CNC-operatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23500 kr/månad medan en CNC-operatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 23600 kr/månad.

En bilmekaniker analyserar, kontrollerar, reparerar och utför service på bilar. Bilverkstäder, bensinstationer, däcksverkstäder, bärgningsföretag eller större åkeriföretag är möjliga arbetsplatser för bilmekanikern. Som bilmekaniker bör man ha ett intresse för fordon samt vara serviceinriktad och noggrann. Förutom traditionella bilmekaniska kunskaper måste dagens bilmekaniker även ha kunskaper i elektronik, data och språk.
Som bilmekaniker tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 28500 kr/månad. En bilmekaniker i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 30500 kr/månad.

Som processoperatör kan man arbeta inom flera olika industrigrenar med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser. Processoperatören är en viktig del av produktionskedjan eftersom man ser till att produktionen fungerar väl och effektivt. Som processoperatör bör man därför vara ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig.
En processoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad medan en processoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33000 kr/månad.

En svetsare arbetar med olika typer av metallbearbetning för att reparera, tillverka eller montera produkter och konstruktioner av stål och andra metaller. Arbetet innebär att man med hjälp av olika metoder hettar upp metalldelar och sammanfoga dem. Svetsare kan vara anställda inom bygg, entreprenad och anläggningsföretag eller inom verkstadsindustrin. Det finns många olika svetsningsmetoder och särskilda internationella regler och föreskrifter kräver att en svetsare måste vara certifierad för varje svetsningsmetod man arbetar med. En certifierad svetsare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28000 kr/månad medan en certifierad svetsare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 29200 kr/månad. 

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.
En sågverksoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30700 kr/månad. En sågverksoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad.

Fordonsmontörer arbetar inom fordonsindustrin med att montera detaljer vid tillverkningen av fordon. Som fordonsmontör arbetar man ofta i ett arbetslag och monteringsarbetet sker vanligtvis genom svetsning, nitning och skruvning. I sitt arbete använder fordonsmontören bland annat olika handverktyg, lyftanordningar och datorer.
En fordonsmontör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 27000 kr/månad En fordonsmontör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad.