20170529

Personlig Assistent

Personlig Assistent
Som personlig assistent hjälper man en person med funktionshinder att klara sig i hemmet och vardagen. I den personliga assistentens arbetsuppgifter kan det exempelvis ingå att hjälpa till med matlagning, städning eller personlig hygien. Att hjälpa en funktionshindrad sköta sitt arbete eller utföra fritidsaktiviteter är andra möjliga arbetsuppgifter.
En personlig assistent i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 19300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personlig assistent i genomsnitt 20200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • En personlig assistent har som uppgift att underlätta i vardagen för en person med funktionshinder. En person med funktionshinder i behov av assistans benämns inom yrket som brukaren.
 • Arbetet som personlig assistent kan bland annat innebära att man hjälper till med praktiska göromål som inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning av hemmet. Vilka praktiska göromål som den personliga assistenten utför beror helt och hållet på brukarens behov och önskemål.
 • Man kan också hjälpa brukaren att sköta sitt arbete eller assistera brukaren i dennes roll som förälder.
 • Att hjälpa brukaren utöva sina fritidsintressen, studera eller delta i föreningsaktiviteter ingår också i arbetsuppgifterna.
 • Eftersom många brukare behöver ha hjälp under större delen av dygnet är det vanligt att flera personliga assistenter arbetar för samma brukare efter ett fastlagt schema. Som personlig assistent måste man vara beredd på oregelbundna arbetstider och det är vanligt att man arbetar på kvällar och helger.
 • Som personlig assistent kan man vara anställd av kommunen, ett privat företag eller brukarkooperativ. Man kan också vara anställd direkt av brukaren själv. Det är vanligt med deltid och tillfälliga anställningar inom yrket.
 • Som personlig assistent måste man kunna balansera brukarens behov av ett privatliv samtidigt som man som personlig assistent har som uppgift att assistera brukaren i privata göromål. Att kunna anpassa sig och smälta in i brukarens vardag är en viktig egenskap för en personlig assistent. Att som personlig assistent kunna samspela med brukaren själv och dennes anhöriga, arbetskamrater och vänner är också viktigt.
 • Arbetet som personlig assistent kan i vissa falla vara fysiskt påfrestande eftersom tunga lyft kan förekomma.
 • Omvårdnadsprogrammet inom gymnasieskolan eller liknande utbildning från Komvux, Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) eller folkhögskola kan vara en lämplig bakgrund för att arbeta som personlig assistent.
 • Personliga assistenter kan ha många olika bakgrunder. Personliga egenskaper och referenser från tidigare arbete spelar ofta en större roll än utbildningsbakgrund för att bli anställd som personlig assistent enligt arbetsförmedlingen.
 • Det är vanligt att personliga assistenter får gå en introduktionsutbildning vid anställning.
 • Vissa tjänster kräver att den personliga assistenten har körkort och tillgång till bil.
Enligt arbetsförmedlingen ligger arbetslösheten inom yrket på samma nivå som genomsnittet för övriga yrken och någon förändring av arbetsmarknaden för personliga assistenter väntas inte under det kommande året. I Stockholm råder det idag, enligt arbetsförmedlingen, balans mellan efterfrågan och tillgången på personliga assistenter medan det i resten av landet väntas bli hård konkurrens om de lediga jobben.
 • En personlig assistent i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 19300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som personlig assistent i genomsnitt 20200 kr/månad.