on20191016

Barnskötare / Au Pair

Barnskötare / Au Pair

Som au pair bor och lever man tillsammans med en familj i utlandet och tar hand om familjens barn. En person som tar hand om barn i en familj bosatt i Sverige kallas barnpassare eller barnflicka. Arbetet som au pair/barnpassare kräver ofta goda språkkunskaper samt att man är mogen och ansvarsfull.
En barnpassare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 22200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som barnpassare i genomsnitt 24400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Au pairen/barnpassarens arbetsuppgifter och arbetstid kan variera från familj till familj beroende på vad man har för överenskommelse med familjen.
 • I au pairen/barnpassarens arbete ingår vanligtvis att laga frukost åt barnen och därefter skjutsa eller följa barnen till daghem eller skola. Senare på dagen hämtar au pairen barnen när skoldagen är över. Att skjutsa och hämta barnen vid fritidsaktiviteter ingår vanligtvis också i arbetsuppgifterna.
 • Om man som au pair/barnpassare har hand om mindre barn som inte går på dagis tar man hand om barnen hela dagen. Det ingår då i arbetsuppgifter att laga lunch och mellanmål samt att aktivera och sköta barnet under dagen.
 • Det kan även ingå i au pairen/barnpassarens arbetsuppgifter att sköta lättare hushållssysslor som till exempel strykning, tvättning och städning.
 • Det är vanligt att man som au pair/barnpassare även passar barnen några kvällar i veckan vid behov. När familjen åker på semester följer aupairen/barnpassaren oftast med och tar hand om barnen.
 • Att ta hand om någon annans barn innebär ett stort ansvar och man bör därför vara mogen och ansvarsfull för att arbeta som aupair/barnpassare. Eftersom man som au pair/barnpassare i regel bor och lever tillsammans med familjen bör man även ha lätt att anpassa sig samt vara öppen och positiv.
 • En au pairtjänst varar oftast från 6 månader upp till ett år.
 • Många kombinerar au pair yrket med språkstudier.
 • Vill man arbeta som au pair utomlands kan man vända sig till en au pair förmedling. För att arbeta lagligt som au pair i USA måste man åka via en godkänd au pair förmedling.
 • Det är viktigt att komma ihåg att arbetsförhållandena, ansvarsläggning och synen på anställda kan vara annorlunda utomlands än hemma i Sverige.

 • Utbildning för arbete med barn finns inom gymnasieskolan vid Barn- och fritidsprogrammet. Liknande utbildning kan finnas inom Komvux.
 • För att arbeta som au pair utomlands krävs oftast goda språkkunskaper.
 • Om man åker via en au pair förmedling kan en kortare förberedande kurs ingå.
 • Att ha erfarenhet av arbete med barn eller barnpassning är ofta meriterande när man söker arbete som au pair/barnpassare.
 • Arbetet som au pair/barnpassare kräver i regel att man har körkort för personbil.

 • En barnpassare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 22200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som barnpassare i genomsnitt 24400 kr/månad.