20200809

Yrkesofficer

Yrkesofficer

Som yrkesofficerare arbetar man inom försvaret som ledare, utbildare och fackman. Yrkesrollen kräver att man gillar att arbeta med människor, är samarbetsvillig och kan motivera och leda andra människor. En stor del av försvarets arbete sker idag utanför Sverige vilket ställer ytterligare krav på språkkunskaper och ett stort intresse för omvärlden.
Som yrkesofficer tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 32100 kr/månad. En yrkesofficer i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 40500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Försvarsmakten har fyra huvuduppgifter, att försvara Sverige mot angrepp, hävda landets territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i världen samt stärka det Svenska samhället vid påfrestningar i fredstider.
 • Sverige har idag ett insatsförsvar. Detta innebär att försvaret är strukturerat så att det kan agera snabbt och samordnat vid insatser i Sverige och utomlands.
 • Som officer inom försvaret har man alltid en ledande roll. Officerare har en markförsvarsutbildning och är utbildade till lärare, fackman och chef. För officerare finns chefbefattningar på olika nivåer men gemensamt för de olika befattningarna är att man måste kunna motivera, entusiasmera och leda.
 • Försvarets verksamhet bygger till stor del på lagarbete och var och en i laget förväntas sköta sin uppgift. Det är därför viktigt att man som officer är lyhörd, ansvarsfull och bra på att samarbeta.
 • Det är viktigt att man som officerare följer den tekniska utvecklingen inom de områden man arbetar. Det är därför vanligt att man som officer vidareutbildar sig kontinuerligt. Språkkunskaper, allmänbildning, moral och etik har också fått allt större betydelse för officersyrket.
 • Arbetet som officer kräver också god kondition, styrka och uthållighet.
 • Utlandstjänstgöring är obligatoriskt för officerare. Som officer i en fredsbevarande styrka arbetar man med att skapa trygghet i tillvaron för befolkningen i ett krigsdrabbat land.
 • Det är viktigt att komma ihåg att man som officer tar på sig att värna om landets säkerhet även om detta innebär väpnad strid. Arbetet som officer kan innebära att man utsätts för farliga och ibland livshotande situationer.

 • Officerare utbildas vid Officersprogrammet Försvarshögskolan och mestadels av studierna är förlagda till Militärhögskolan Karlberg (MHS K) i Stockholm.
 • Officersprogrammet omfattar 3 års studier (180 hp). Det finns 12 olika utbildningsinriktningar - från amfibieförbanden till underrättelse- och säkerhetstjänst. Officersprogrammet ges med olika profiler, krigsvetenskaplig profil, militärteknisk profil, nautisk profil och aviatisk profil (startar hösten 2010) som alla leder fram till samma examen.
 • Personer med speciella kompetenser som till exempel läkare eller meteorologer kan gå en anpassad officersutbildning.
 • För behörighet till officersutbildningen krävs att man genomgått värnplikten eller aspirantutbildningen. Man måste även vara svensk medborgare och ha grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i vissa ämnen.
 • Det finns även flera fysiska och medicinska krav man måste klara av för att bli behörig till Officersprogrammet. Mer information om dessa krav fins på Försvarshögskolans hemsida.

 • Som yrkesofficer tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 32100 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2015. En yrkesofficer i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 40500 kr/månad.