20190915

Väktare

Väktare

Väktare arbetar på bevakningsföretag och har som uppgift att bevaka, skydda och upprätthålla ordningen åt en uppdragsgivare. Arbetet kan vara riskfyllt och kräver att man är serviceinriktad och har god fysik. Ronderande väktare, uttrycknings väktare, stationär väktare, bevaknings väktare, butikskontrollant, värdetransportör, ordningsvakt, skyddsvakt och personskyddsväktare är exempel på olika väktaryrken.
En väktare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en väktare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Som väktare arbetar man åt bevakningsföretag som säljer sina tjänster åt olika uppdragsgivare som till exempel byggföretag, industri eller köpcentrum. Bevakningsföretagen kan ha olika inriktningar.
 • Som väktare kan man till exempel ha som uppgift att bevaka en fastighet eller kontrollera att parkeringsbestämmelser följs. Att upprätthålla ordningen och skydda butiker mot inbrott eller snattar är andra möjliga arbetsuppgifter.
 • Som ronderande väktare går man runt eller åker runt till olika kunder eller bevakar exempelvis industrier eller kontorslokaler. Att kontrollera att obehöriga inte finns inom bevakningsområdet samt att kontrollera att inbrottslarm och driftslarm är påkopplade är möjliga arbetsuppgifter. Ronderande väktare arbetar vanligtvis ensamma och nattetid. Till sin hjälp har den ronderande väktaren kommunikationsradio och överfallsalarm. Väktaren kan även använda en hund i bevakningsarbetet. För att arbeta som hundförare måste man ha arbetat som väktare i minst ett år samt ha tillgång till en hund som lämplighetstestats hos polisen.
 • Utrycknings väktare rycker ut vid larm. Utryckning sväktarna får sina uppdrag från larmoperatören via kommunikationsradio eller telefon. Nattetid åker två utrycknings väktare alltid ut på larm tillsammans av säkerhetsskäl.
 • En stationär väktare arbetar i entrén eller receptionen till exempelvis ett företag, kontorsbyggnad, myndighet eller bank. I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera in- och utpasserande för att se till att obehöriga inte passerar. I den stationära väktarens arbete kan det även ingå att ta emot besökare och visa dem till rätta. Att sköta företagets telefonväxel eller vaktmästaruppgifter kan också ingå i arbetsuppgifterna. Det är vanligt att man som stationär väktare arbetar med TV-övervakningssystem och datoriserade övervakningssystem.
 • En butikskontrollant är en väktare som arbetar civilklädd ute i butiker för att spana efter och gripa snattare och tjuvar. Butikskontrollanten har ofta samma arbetstider som butikens öppettider.
 • Värdetransportörer transporterar pengar och andra värdeföremål från till exempel banker, butiker och företag. Som värdetransportör är det vanligt att man arbetar dagtid och för att få arbeta som värdetransportör måste man ha genomgått specialistutbildning.
 • Ordningsvakter arbetar på offentliga platser med att upprätthålla ordningen. Ordningsvakten är förordnade från polismyndigheterna och har därför större befogenheter än de andra väktarna, som ordningsvakt får man till exempel ingripa vid bråk.
 • Att bevaka totalförsvarets egendom och objekt som till exempel militära anläggningar och flygplatser ingår i skyddsvaktens arbetsuppgifter. Skyddsvakten kontrollerar in- och utpasserande behörighet och går skyddsronder. En del skyddsvakter bär vapen.
 • Utsatta personer som exempelvis offentliga personer, företagsledare och socialarbetare skyddas av personskyddsväktare. Som personskyddsväktare ansvarar man för en kunds säkerhet vilket till exempel kan innebära att man följer kunden under dennes arbetsdag.
 • Gemensamt för de olika väktaryrkena är att man som väktare måste vara serviceinriktad och ansvarsfull. Man måste vara beredd på långa arbetspass och oregelbundna och obekväma arbetstider. Som väktare arbetar man vanligtvis intensivt under en period och är sedan ledig en längre period. Arbetet är riskfyllt och kräver att man har god fysik.

 • Vid säkerhetsgymnasiet i Kista (Stockholm) finns en treårig yrkesförberedande utbildning som kan leda till arbete som väktare.
 • På eftergymnasial nivå finns utbildning till väktare bland annat vid BYA/Väktarskolan i Stockholm.
 • För att få arbeta som väktare måste man vara minst 18 år. Man måste även ha ett personligt godkännande från länsstyrelsen som bland annat gör säkerhetskontroller av väktare. Värdetransportörer måste vara 23 år fyllda. För att arbeta som personskyddsväktare måste man vara minst 25 år och ha 2 års yrkeserfarenhet. För att få arbeta som skyddsvakt, värdetransportör, butikskontrollant, ordningsvakt och personskyddsväktare krävs specialistutbildning.
 • Många arbetsgivare lämplighetstestar och drogtestar kandidater före anställning.
 • Som yrkesverksam väktare måste man förnya sitt utbildningsbevis vart fjärde år genom att gå en obligatorisk kurs vid BYA/Väktarskolan.

 • En väktare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en väktare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.