20201024

SOS-operatör / Larmoperatör

SOS-operatör / Larmoperatör

SOS-operatörer och larmoperatörer tar man emot, samordnar och förmedlar larm till exempelvis ambulans, brandkår, polis, väktare eller kustbevakning. Som SOS-operatör och larmoperatör tar man emot nödsamtal från oroliga och upprörda människor vilket kräver att man kan fatta snabba beslut och kan behålla lugnet i pressade situationer.
En larmoperatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en larmoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • SOS-operatörer arbetar på någon av landets 18 larmcentraler med att ta emot, samordna och förmedla larm vidare till ambulans, polis, räddningstjänst, flygräddning, fjällräddning och sjöräddning. En SOS-central har även vanligtvis jourtelefonförmedling och hanterar automatlarm och trygghetslarm.
 • I arbetet som SOS-operatör ingår att ta emot samtal från larmnumret 112 dit människor ringer när de blivit akut sjuka, varit med om eller sett en olycka eller utsatts för brott.
 • Till sin hjälp i arbetet har SOS-operatören ett medicinskt index för att kunna avgör hur snabbt den nödställde behöver medicinskt hjälp. Det ingår i SOS-operatörens arbete att ge råd och instruktioner till den som ringer, till exempel instruera i första hjälpen. SOS-operatören har även möjligheten att koppla in en specialists som till en exempel sjuksköterska eller läkare i samtalet.
 • Som SOS-operatör hanterar man även överfallsalarm och automatiska brandalarm. Larmen kan gälla inbrott, utelåsta personer, hissfel eller driftfel i datacentraler eller industrianläggningar. SOS-operatören förmedlar larmet vidare till polis, väktare eller hantverksjourer.
 • Eftersom larmcentralerna måste var bemannade dygnet runt under årets alla dagar arbetar man som SOS-operatör efter schemalagda arbetstider.
 • En larmoperatör arbetar på ledningscentralen för ett bevakningsföretag eller på en larmcentral. Som larmoperatör tar man emot inbrottslarm, överfallsalarm och driftlarm och förmedlar dem till väktare och andra kontaktpersoner.
 • I larmoperatörens arbete kan det ingå att styra larm och återställa larm från ledningscentralen. Övervakning av värdetransporter och väktarbilar med hjälp av digitala kartor kan också ingå i larmoperatörens arbetsuppgifter. Som larmoperatören måste man även kunna ge instruktioner och råd till den som ringer.
 • Som larmoperatör kan man arbeta dagtid eller nattetid.
 • Larmoperatörer som arbetar hos polismyndigheten kallas KC-operatörer. Som KC-operatör tar man emot samtal från allmänheten och larm från postkontor, banker och värdetransporter. KC-operatören kommunicerar via radio med polisenheter och sänder ut rikslarm.
 • Hos vissa bevakningsföretag arbetar radiooperatörer som enbart sköter kontakten med väktare över kommunikationsradio och över telefon.
 • Gemensamt för SOS-operatören och larmoperatörenas arbete är att man snabbt måste kunna skapa sig en bild av vad som hänt, var den nödställde befinner sig och hur många som är inblandade. I sitt arbete använder SOS-operatören och larmoperatören datorer, radio och telefoner. Viktiga arbetsredskap är en digital kartdator och instruktioner som gör att operatören snabbt kan utvärdera en situation.
 • • I arbetet som SOS-operatör och larmoperatör har man kontakt med människor som är i nödsituationer. Det är därför viktigt att man är psykiskt stabil och kan hantera stressiga situationer och fatta snabba beslut för att arbeta som SOS-operatör eller larmoperatör.

 • SOS-operatörer och larmoperatörer internutbildas av arbetsgivaren.
 • Innan anställning som SOS-opertör får man genomgå tester i problemlösning, stresstålighet, snabbhet och simultankapacitet. Man måste även genomgå en hälsoundersökning med drogtest.
 • För att kunna arbeta som SOS-operatör krävs att man har en godkänd gymnasieutbildning. Man måste vara minst 23 år gammal och svensk medborgare. Man måste även behärska svenska och engelska i tal och skrift. Andra språkkunskaper, datorvana och tidigare erfarenheter eller utbildning inom sjukvård, räddningstjänst och polis är meriterande. Det är en stor fördel i arbetet om man är utbildad sjuksköterska. SOS-operatörer utbildas i cirka 6 månader innan de får arbeta självständigt.
 • Personer som önskar anställning som larmoperatör bör ha gymnasiekompetens och väktarutbildning. Man bör även kunna uttrycka sig väl på svenska och engelska både i tal och skrift. Språkkunskaper, datorvana, tidigare erfarenhet och utbildning inom bevakning och larmteknik är meriterande vid ansökan.

 • En larmoperatör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en larmoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.