20190915

Skorstensfejare

Skorstensfejare

Skorstensfejare eller sotare som de ofta kallas i vardagligt tal arbetar inom området brandskydd och energi. I skorstensfejarens arbetsuppgifter ingår att rensa skorstenar och ventilationsanläggningar samt att kontrollera eldstäder och värmeanläggningar. Skorstensfejarens arbete förebygger brand och kan hjälpa hushåll att spara energi.
En skorstensfejare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28300 kr/månad medan en skorstensfejare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • En av skorstensfejarens arbetsuppgifter är att sota skorstenar och eldstäder vilket innebär att skorstensfejaren rengör och kontrollerar rökgasvägar i skorstenar och eldstäder. Rengöringen minskar risken för brand men gör också att det går åt mindre bränsle vid uppvärmning.
 • I sitt arbete använder skorstensfejaren olika sorters handredskap som sotarlina och krejs (stålrisborste) och olika slags tekniska hjälpmedel. Ibland behöver skorstensfejaren rensa kanalerna med tryckluft eller en högtrycksspruta.
 • Vid kontroll av en värmeanläggning som till exempel en oljepanna använder skorstensfejaren tekniskt avancerade mätinstrument för att kontrollera att anläggningen fungerar och är effektiv ur energi- och miljösynpunkt.
 • Att kontrollera och rengöra ventilationsanläggningar är en annan viktig arbetsuppgift för skorstensfejaren. Ventilationsanläggningar kräver regelbunden kontroll och rengöring för att de ska fungera väl. För att rengöra köksfläktar och imkanaler använder skorstensfejaren rengöringsmedel och samma typ av arbetsredskap som används vid rengöring av rökgaskanaler och eldstäder.
 • I skorstensfejarens arbete ingår även att ge fastighetsägare råd om hur man exempelvis eldar bränsleeffektivt eller om vilka regler som gäller för installation av rökkanaler och eldstäder.
 • Arbetsuppgifterna för en skorstensfejare kan se olika ut beroende på i vilket sotningsdistrikt man arbetar till exempel om man arbetar i ett villaområde, storstadsmiljö eller på landsbygden.
 • Som skorstensfejare kan man välja att vidareutbilda sig till skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör vilket innebär att man får utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter som till exempel besiktningar eller arbetsledning.
 • Skorstensfejare är ofta anställda på entreprenadföretag som anlitas av kommuner för att utföra sotning. I vissa kommuner driver kommunen själv sotningsverksamheten och man kan då som skorstensfejare vara direkt anställd av kommunen. Sotningsverksamheten inom ett entreprenadföretag eller en kommun leds av en skorstensfejarmästare som fungerar som arbetsledare och har det ekonomiska ansvaret för sotningsdistriktet.
 • Det är viktigt att komma ihåg att arbetet som skorstensfejare innebär att man rör sig mycket och arbetet kan vara fysiskt påfrestande. Som skorstensfejare bör man inte vara höjdrädd eftersom skorstensfejaren i sitt arbete ofta måste upp på tak för exempelvis kunna sota skorstenar. Arbetet utförs också i sotiga miljöer vilket innebär att skorstensfejaren måste bära särskilda skyddskläder och ibland använda andningsskydd.

 • Skorstensfejare utbildas vid sotningsutbildningen med inriktning brandskydd, miljö och energi vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) skola i Rosersberg norr om Stockholm. Utbildningen är studiemedelsberättigad och omfattar 20 veckors heltidsstudier. Sotningsutbildningen infattar både teori och arbetsplatsförlagd praktik.
 • För antagning till sotarutbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i svenska B och matematik A.
 • För att vidareutbilda sig till skorstensfejartekniker måste man ha en skorstensfejarexamen och ha minst 3 års yrkeserfarenhet. Vidareutbildningen till skorstensfejartekniker omfattar 20 veckors studier och utbildningen är studiemedelsberättigad.

 • En skorstensfejare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28300 kr/månad medan en skorstensfejare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.