on20201125

Polis

Polis

Polisens huvuduppgift är att minska brottslighet och skapa trygghet. Inom Polisen finns flera olika grenar. Närpolis, tunnelbanepolis, hundförare, ridande polis, piketpolisen eller sjöpolisen är några exempel. Man kan också välja att arbeta inom fjällräddningstjänsten eller inom Svenska Polisflyget.

En polis i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som polis i genomsnitt 35700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Bra länkar

 • Film

Närpolisen

 • Närpolisen har till stor del ansvaret för det dagliga arbetet.
 • Detta kan innebära allt från trafik och övervakning till vidare arbete med brottsutredningar som tagits hand om vid kriminalavdelningarna.

Nationella Insatsstyrkan

 • Nationella insatsstyrkan (NI) tillhör Rikskriminalpolisen. NI.s huvuduppgift är att utgöra samhällets yttersta resurs vid exceptionella situationer som t.ex. terroristangrepp.
 • NI kan anlitas vid gisslansituationer, ingripanden mot beväpnade farliga personer, farlig husrannsakan, polistaktiska förhandlingar, spaning i svårtillgänglig miljö, dykuppdrag, skydds-och insatsberedskap vid statsbesök eller liknande händelser där med förhöjd hotbild.

Säkerhetspolisen

 • Säkerhetspolisen är en polisorganisation. Säkerhetspolisens uppgift är att avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och beskydda den centrala statsledningen.
 • Säkerhetspolisen är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.
 • För att få anställning ska man antingen vara polis eller specialist inom t.ex. data, analys, teknik, språk, vetenskap, ekonomi eller administration.
 • Arbetet som livvakt hos Säkerhetspolisen innebär bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen, kungafamiljen samt utländsk diplomatisk personal och vid statsbesök eller liknande händelser. Resor både inom Sverige och utomlands ingår i arbetet.

Kriminalteknik / Rättsmedicin

 • En kriminaltekniker är en polis som arbetar vid en av de kriminaltekniska rotlar som finns vid landets polismyndigheter med att undersöka brottsplatser.
 • En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva på roteln medan andra skickas vidare till Statens kriminaltekniska laboratorium SKL för analys.
 • Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet.
 • De flesta forensiker och biträdande forensiker har minst tre års högskoleutbildning inom exempelvis kemi eller biologi.

 • Polisprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier, vilket motsvarar 80 poäng men räknas inte som akademisk utbildning. Efter godkända studier får de studerande polisexamen. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet innan man är behörig att söka anställning som polis.
 • Utbildningen finns på Polishögskolan i Sörentorp, strax norr om Stockholm och som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och i Växjö. Utbildningen anordnas också på distans.
 • Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studierna inriktar sig på Polisens uppgifter, regelverk och grundläggande metoder. Teori och praktik varvas på ett sätt som försöker efterlikna det verkliga polisarbetet.
 • Rikspolisstyrelsen ansvarar för antagningen till polisutbildningen. Förutom studieprestationer och arbetslivserfarenhet bedöms de sökandes lämplighet för polisyrket. Exempelvis får sökande genomgå Svenskprov, psykologsamtal, intervju och läkarundersökning. Svenskt medborgarskap är ett krav. Exempelvis får de sökande även göra ett ett fystest, psykologsamtal, test i svenska och läkarundersökning.
 • En 17 veckor lång grundutbildning i kriminalteknik anordnas hos Statens kriminaltekniska laboratorium SKL. Utbildningen är en vidareutbildning för de poliser som arbetar med brottsplatsundersökningar. För att delta i utbildningen ska man ha arbetat minst ett halvår på en teknisk rotel hos polisen.

|||| Ansökan::

 • Under perioderna 15 februari - 15 mars och 15 augusti - 15 september kan du ansöka till polishögskolan direkt på polisens webbplats. Ansök här >>

|||| Krav::

 • Svenskt medborgarskap
 • Lämplig för polisyrket (personliga egenskaper och laglydnad)
 • Fylla lägst 20 år under antagningsåret
 • Körkort för bil (B-behörighet)
 • Normal fysisk förmåga (Du får inte lida av kroniska sjukdomar eller ha sådana belastnings-eller förslitningsskador som kan komma att försvåra dina möjligheter att fullgöra polisyrket).
 • Simkunnighet (intyg ska bifogas ansökan)
 • God synskärpa
 • Normalt färgseende
 • Fullgod hörsel
 • Grundläggande behörighet för högskolestudier, läs mer på www.whs.se
 • Särskild behörighet i följande ämnen:
 • Svenska B
 • Historia A
 • Samhällskunskap A
 • Högskoleprov eller högskole-/Universitetspoäng