to20190822

Livvakt

Livvakt

En livvakt har som uppgift att skydda en enskild person från ett direkt fysiskt angrepp personen eller annan kränkande handling. Att förebygga och förhindra angrepp är en viktig del av livvaktens arbete. Som livvakt kan man vara civilanställd inom säkerhets- och bevakningsbranschen eller vara polis och arbeta för Säkerhetspolisen (SÄPO).

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som livvakt kan man vara utbildad polis och vara anställd inom Säkerhetspolisen (SÄPO). Säkerhetspolisen (SÄPO) är en polisorganisation som har som uppgift att skydda Sverige mot allvarliga brott som till exempel terrorism och spionage.
 • Som livvakt hos säkerhetspolisen arbetar man med bevakning och säkerhetsarbete för den centrala stadsledningen, kungafamiljen och den utländska diplomatkåren i Sverige. Säkerhetspolisen kan även hantera skydd av vittnen samt utföra säkerhetsarbete vid stadsbesök och andra liknande arrangemang.
 • Livvakter inom Säkerhetspolisen har tidsbegränsad anställning och är tjänstlediga från den egna polismyndigheten.
 • De flesta civilanställda livvakter arbetar på säkerhets- eller bevakningsföretag som personskyddsväktare. Ett fåtal livvakter arbetar direkt under en uppdragsgivare. Att arbeta som säkerhetskonsult är en annan karriärmöjlighet för en livvakt.
 • Som personskyddsväktare kan man ha som uppdrag att skydd utsatta personer som exempelvis offentliga personer, företagsledare och socialarbetare.
 • Personskydd får endast utföras av bevakningsföretag med särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Med särskilt tillstånd får personskyddsväktaren tjänstgöra civiltklädd och beväpnad.
 • Livvaktens arbetsuppgifter kan variera från uppdrag till uppdrag med i arbetet ingår vanligtvis hotbildsbedömning och förebyggande skyddsåtgärder.
 • Förebyggande skyddsåtgärder är den viktigaste delen av livvaktens arbete. Målet med de förebyggande skyddsåtgärderna är att förhindra att hotfulla situationer uppstår.
 • Förebyggande skyddsåtgärder kan bland annat innebära att man rekognoserar platser som klienten ska besöka, att man använder säkra fordon eller gör upp evakueringsplaner. Att analysera klientens rutiner och vanor och föreslå förändringar ingår också i det förebyggande arbetet.
 • Att kontrollera besökare, begränsa exponering av personuppgifter och installera tekniska övervakningshjälpmedel är andra möjliga arbetsuppgifter för en livvakt.
 • En viktig del av livvaktens arbete är att fysiskt skydda en person. I arbetet som livvakt ingår att följa sin klient hela tiden och vara uppmärksam på händelser och personer i omgivningen. Att agera säkerhetsförare och transportera en skyddad person kan också ingå i livvaktens arbetsuppgifter.
 • För att arbeta som livvakt måste man vara psykiskt stabil och ha god fysik. Arbetet som livvakt kan innebära resor inom landet och utomlands. Det är viktigt att man som livvakt inkräktar så lite som möjligt på den skyddades yrkesroll och privatliv.

 • För att få arbeta som livvakt inom Säkerhetspolisen måste man ha arbetat minst fem år som polis.
 • Poliser som önskar anställning vid Säkerhetspolisen testats innan rekrytering. Rekryterna testas bland annat inom områdena fysisk förmåga, begåvning, personlighet, vapen och bilkörning.
 • Vid anställning som livvakt inom SÄPO får man genomgå en 10 veckors livvaktsutbildning som ingår i en första tillsvidareanställning på sex månader. Därefter erbjuds man en längre anställning. Livvakter inom SÄPO får regelbunden vidareutbildning och genomgår varje år kunskapstester och fysiska tester.
 • För att få arbeta som civil livvakt i Sverige måste man ha gått en utbildning godkänd av Rikspolisstyrelsen.
 • Personskyddsväktare måste vara minst 25 år och ha 2 års yrkeserfarenhet. Personskyddsväktare har vanligtvis en grundläggande väktarutbildning samt en specialutbildning för personskyddsväktare.
 • Det är vanligt att säkerhets- och bemanningsföretagen rekryterar och utbildar livvakter internt.
 • Som livvakt måste man var drogfri och vid anställning gör ofta en kontroll i polisens belastningsregister.
 • För mer information om utbildning till polis eller väktare se utbildningsinformationen under dessa yrken.

 • En livvakt med polisutbildning i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En livvakt med polisutbildning i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35700 kr/månad.
 • En livvakt i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En livvakt i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad.