on20191016

Kustbevakare

Kustbevakare

Kustbevakningen är en civil myndighet som har som uppgift att bevaka Sveriges vatten. Brottsbekämpning, fiskeövervakning, miljöarbete, sjösäkerhet och sjöräddning är några av Kustbevakningens arbetsområden. Som kustbevakningstjänsteman kan man utföra en mängd olika arbetsuppgifter från kontroll av sjöfart till att rädda människor i nödsituationer. Arbetet kräver att man är flexibel, samarbetsvillig och stresstålig. Det är vanligt att man som kustbevakningstjänsteman tillbringar flera dygn till sjöss.
En kustbevakningstjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan en kustbevakningstjänsteman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Som kustbevakningstjänsteman kan man arbeta på någon av kustbevakningens 26 kuststationer som finns runt om Sveriges kust samt vid Mälaren och Vänern. Kustbevakningens flygstation är en annan möjlig stationering som kustbevakningstjänsteman.
 • Som kustbevakningstjänsteman finns en mängd olika arbetsområden, man kan delta i EU-uppdrag som till exempel fiskeövervakning i Nordsjön eller arbeta med förundersökningar i samband med miljöbrott.
 • Kustbevakningstjänstemän arbetar mestadels till sjöss på någon av kustbevakningens båtar. Kustbevakningen använder även svävare, skotrar, hydrokoptrar och bilar i sitt arbete.
 • En kustbevakningstjänsteman kan tillbringa flera dygn i sträck på sjön. Arbetar man på ett mindre fartyg så är ett normalt arbetspass cirka 3 dygn. På större fartyg är arbetspassen vanligtvis cirka 4-5 dygn. Totalt arbetar en kustbevakningstjänsteman cirka 12 dygn per månad, uppdelat på 2-4 arbetspass.
 • Arbetsuppgifterna ombord kan vara varierande, från rutinmässiga patruller till akuta räddningsinsatser. Storleken på besättningen varierar från 4 personer på de mindre båtarna till 11 på Kustbevakningens största fartyg.
 • Kustbevakningens fartyg kan kallas in för att spana efter exempelvis brottslingar, smugglare eller fartyg som släpper ut olja. Kustbevakningen larmas även för sjöräddning eller sjuktransport. Vid miljöräddningsoperationen använder kustbevakningen tekniskt avancerade fartyg och utrustning.
 • Att kontrollera att yrkesfiskare följer fiskereglerna genom att kontrollera fiskebåtarnas utrustning eller fångst är möjlig arbetsuppgift för kustbevakningstjänstemän. Kustbevakningen kontrollerar också att övrig sjötrafik följer sjösäkerhetsreglerna. Detta kan till exempel innebära att man kontrollerar att fartyg har surrat lasten på ett säkert sätt.
 • Eftersom arbetsuppgifterna ombord kustbevakningens fartyg är skiftande är det viktigt att man som kustbevakningstjänsteman är flexibel, samarbetsvillig och stresstålig. Man måste även klara av att bo tillsammans med sina kollegor på ett begränsat utrymme under tiden till sjöss.
 • Kustbevakningstjänstemän har polis- och tullbefogenheter vilket innebär att man har rätt att ingripa självständigt i olika situationer. Kustbevakningen samarbetar även med Polisen, Tullverket, Sjöfartsverket, Fiskeriverket och Försvaret.

 • Kustbevakningstjänstemän utbildas av Kustbevakningen. Grundutbildningen omfattar både teori och praktik och längden på utbildningen från 3-5 terminer beroende på aspirantens förkunskaper. Den teoretiska utbildningen sker vid Kustbevakningens skola i Karlskrona.
 • För att antas till Kustbevakningens grundutbildning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i svenska, engelska och matematik. Utöver detta krävs körkort för personbil, svenskt medborgarskap och ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.
 • Under utbildningen får aspiranten betalt av Kustbevakningen. Man har även rätt till fri bostad under studietiden i Karlskrona och en fri hemresa varannan helg.
 • För att bli tillsvidareanställd efter grundutbildningen krävs att man blivit godkänd i alla de teoretiska momenten av utbildningen samt har bedömts som lämplig för arbetet under praktiken.

 • Nyrekrytering av kustbevakningstjänstemän sker i takt med pensionsavgångar inom yrket. Rekryteringsbehovet av kustbevakningstjänstemän varierar därför från år till år och från region till region enligt arbetsförmedlingen.
 • Under ett antal år har Kustbevakningen rekryterat ett stort antal aspiranter. Balansen mellan antalet nyanställda och antalet pensionsavgångar har dock inte utfallit som väntat. Som en följd av detta rekryterar Kustbevakningen inga aspiranter under 2009. Kustbevakningen arbetar nu med att ta fram en personalförsörjningsplan som kommer att visa om det blir någon rekrytering 2010. Under de kommande åren väntas stora pensionsavgångar inom yrket och fler aspiranter kommer då att behövas enligt Kustbevakningen.
 • Utvecklingen av Östersjöområdet samt ett ökat samarbete inom EU har inneburit att Kustbevakningens arbetsuppgifter har ökat enligt arbetsförmedlingen. EU:s fortsatta utvidgning väntas leda till en ytterligare ökning av Kustbevakningens arbetsuppgifter i framtiden.

 • En kustbevakningstjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En kustbevakningstjänsteman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.