20201024

Kriminalvårdare

Kriminalvårdare

Snabbfakta:

Som kriminalvårdare arbetar man med tillsyn, vård och övervakning av intagna vid kriminalvårdens anstalter och häkten. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för de dagliga rutinerna på anstalten och upprätthålla säkerheten på anstalten. Kriminalvårdare anordnar och håller också i fritidsaktiviteter och stöd- och träningsaktiviteter för de intagna. Kriminalvårdaren har en nära kontakt med de intagna och fungerar som kontaktman och stödperson. Eftersom man arbetar med utsatta människor kräver yrket att man är stresstålig och psykiskt stabil.
En kriminalvårdare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en kriminalvårdare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Kriminalvårdare arbetar på kriminalvårdens anstalter och häkten med tillsyn, vård och övervakning av de intagna.
 • Som kriminalvårdaren ansvarar man för de dagliga rutinerna för de intagna vilket innebär att man ser till att de får mat, kläder och läkarvård.
 • I arbetsuppgifterna ingår också att se till att de intagna inte lämnar anstalten eller har tillgång till narkotika och andra droger. Kriminalvårdaren genomför kontroller, visitationer och undersökningar av lokalerna för att upprätthålla säkerheten på anstalten.
 • Kriminalvårdaren har en rådgivande roll för de intagna. Det ingår i krimnalvårdarens arbete att försöka påverka de intagnas attityd, missbrukar- eller livsmönster. Detta kan till exempel ske genom att man tränar vardagsrutiner med de intagna.
 • Som kriminalvårdare är man kontaktman för en särskild intagen. Detta innebär att man fungerar som stöd för den intagne och ansvarar för de frågor som rör den intagne under dennes tid inom kriminalvården. I rollen som kontaktman ingår också att sköta den intagnes kontakter med myndigheter och anhöriga. Som kontaktman ansvarar man också för den intagnes permissionsönskemål.
 • En viktig del av kriminalvårdarens arbete är att aktivera de intagna genom till exempel anordna och hålla i fritidsaktiviteter inne på och utanför anstalten.
 • Som kriminalvårdare kan man inrikta sig på att arbeta med behandlingsprogram inom kriminalvården och man kallas då programledare. Man kan även inrikta sig på säkerhetsarbete och ingå i kriminalvårdens insatsgrupper.
 • Kriminalvårdaren har en nära kontakt med de intagna och det är därför viktigt att man är intresserad av att arbeta med människor om man söker sig till yrket. Arbetet kan vara psykiskt påfrestande eftersom man arbetar med utsatta människor och man bör därför vara stresstålig och psykiskt stabil.
 • Kriminalvården måste fungera dygnet runt och som kriminalvårdare kan man arbeta dag, kväll eller natt. Som kriminalvårdare kan man ibland ha transporttjänst vilket innebär att man följer med när en intagen transporteras till exempelvis domstolen eller ett sjukhus.

 • För att arbeta inom kriminalvården krävs minst en treårig godkänd gymnasieutbildning men de flesta som anställs inom kriminalvården idag har även en högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som inriktar sig på arbete med människor.
 • Inom Yrkeshögskolan (YH) finns en tvåårig utbildning med inriktning mot behandlingsarbete bland annat i Eslöv.
 • När man anställs inom kriminalvården går man en betald grundutbildning på 28 veckor. Efter grundutbildningen går man en 14 veckor lång kriminalvårdsspecifik kurs som också betalas av kriminalvården.

 • En kriminalvårdare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 27900 kr/månad medan en kriminalvårdare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.