fr20190920

Brandman

Brandman

Brandmän rycker ut vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Arbetet är riskfyllt och fysiskt krävande vilket innebär att man som brandman måste vara fullt frisk och ha god kondition och fysik.

Som utbildad brandman kan man arbeta som rök- och kemdykare som använder specialutrustning för att kunna arbeta i rökfyllda utrymmen eller hantera farliga ämnen.

Efter vidareutnildning kan man som brandman arbeta som räddningdykare eller arbeta med arbetsledning, tillsyn eller förebyggande arbete.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

  • Film

Vad gör en brandman?

I brandmannens arbete ingår att förebygga, hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön vid olyckor. En brandman arbetar oftast inom den kommunala räddningstjänsten med olika sorters räddningsinsatser men utbildade brandmän kan även arbeta inom räddnings- och säkerhetsområdet i kommunal, statlig och privat sektor.

Brandmän är utbildade att genomföra räddningsinsatser vid exempelvis bränder och trafikolyckor. I räddningsarbetet kan det ingå att släcka bränder, ge första hjälpen till skadade vid en brand eller en trafikolycka, begränsa kemikalie läckor eller översvämningar.

Förebyggande arbete har blivit allt viktigare del i brandmannens yrkesroll. I brandmannens arbete ingår till exempel att informera om brandskydd på skolor och arbetsplatser.

En stor del av brandmannens arbetstid går åt till att kontrollera utrustning och till att öva inför räddningsinsatser. Eftersom brandmansyrket är fysiskt krävande upptar konditionsträning och styrketräning också en stor dela av brandmannens arbetstid.

Lagarbete

Vid en räddningsinsats så arbetar brandmännen i lag. Ofta har varje brandman olika uppgifter som växlas inom laget.

I brandmannens arbete ingår att koppla och lägga slangar samt manövrera räddningsfordon och olika slags maskiner som används vid räddningsinsatser.

Sammarbete

Som brandman samarbetar man ofta med annan räddningspersonal som till exempel ambulanssjukvårdare, kustbevakning, polis och läkare.

I vissa kommuner ingår det i brandmännens arbetsuppgifter att rycka ut nattetid och hjälpa äldre personer som aktiverat sitt trygghetslarm.

Olika inriktningar

Som brandman kan man arbeta som rök-eller kemdykare. Rök- och kemdykare använder speciella dräkter och andningsmasker för att kunna släcka brand eller rädda personer i rökfyllda utrymmen eller hantera farliga ämnen. Arbetet är särskild ansträngande och stressande.

Räddningsdykaren är en specialistbildad brandman som finns vid ett 20 tal kommuner. Räddningsdykaren arbetar bland annat med livräddning till sjöss och söker efter saknade personer på uppdrag av polisen.

En del av brandkåren arbetar som Räddningspersonal i Beredskap eller vad som tidigare kallades deltidbrandmän. Att arbeta som Räddningspersonal i Beredskap är inte ett heltidsyrke utan innebär att man har ett annat arbete som huvudsysselsättning.

Som utbildad brandman med yrkeserfarenhet kan man vidareutbilda sig och till exempel inrikta sig på olycksförebyggande och tillsyn. Arbetsledare på en brandstation eller vid räddningsinsatser är andra möjliga arbetsområden efter vidareutbildning.

Arbetstider som brandman

Som brandman arbetar du oftast i skift och på obekväma arbetstider vilket innebär att du ofta arbetar kvällar, nätter och helger.

Utbilda sig till brandman

Brandmän utbildas vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) skolor i Rosersberg (Stockholm), Skövde, Revlinge (Lund) och Sandö (Härnösand).

Utbildningen omfattar 2 års studier och leder till en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Brandmansutbildningen är studiemedelsberättigad.

För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Man måste även vara frisk och ha god kondition samt ha körkort och vara simkunnig.

För antagning till brandmansutbildningen krävs även ett godkänt konditionstest (rullbandstest) som kan göras på MBS's skolor och hos räddningstjänsten runt om i landet. Rullbandstestet kostar mellan 300-500 kr. Innan kursstart måste man också genomgå en läkarundersökning för att säkerställa att man är fullt frisk enligt arbetsmiljöverkets krav.

För att få arbeta som deltidsbrandman måste man gå grundutbildningen Utbildning för Räddningsinsats. Utbildningen omfattar 9 veckors studier och är indelad i 2 delkurser. För att antas till utbildningen måste man vara minst 18 år gammal samt vara frisk och ha god kondition. Som deltidsbrandman måste man kunna inställa sig på brandstationen inom 5 minuter.

Räddningsdykare utbildas i Stockholm och utbildningen som är 8 veckor lång anordnas 2 gånger om året. Utbildningen leder till ett lättdykscertifikat med räddningstjänst kompetens (Certifikat A).

En brandman i åldern 25-39 tjänar enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 i genomsnitt 27900 kr/månad medan en brandman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 29100 kr/månad.