to20210121

Tillbaka Brandman

Brandmän rycker ut vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Arbetet är riskfyllt och fysiskt krävande vilket innebär att man som brandman måste vara fullt frisk och ha god kondition och fysik.

Som utbildad brandman kan man arbeta som rök- och kemdykare som använder specialutrustning för att kunna arbeta i rökfyllda utrymmen eller hantera farliga ämnen.

Efter vidareutnildning kan man som brandman arbeta som räddningdykare eller arbeta med arbetsledning, tillsyn eller förebyggande arbete.