20190915

Brandingenjör

Brandingenjör

Som brandingenjör kan man ha en mängd olika arbetsuppgifter från kontorsarbete till räddningsledning vid en olycka. Brandingenjören arbetar vid den kommunala räddningstjänsten, statliga verk och myndigheter, privata företag och inom högskolan med räddningsledning, personalledning, tillsyn, brandsyn, förebyggande brandskydd, riskanalys, utbildning, administration och samhällsplanering.
En brandingenjör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad medan en brandingenjör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad. 

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Bra länkar

 • Film

 • Inom kommunernas räddningstjänst kan brandingenjören arbeta som räddningsledare eller med administration, utbildning och förebyggande brandskydd. Det är vanligt att brandingenjören är arbetsledare för en sektion, avdelning eller förvaltning.
 • Att besöka skolor, arbetsplatser och organisationer för att informera och utbilda i brandsäkerhet och skyddsfrågor är en viktig del av brandingenjörens arbete.
 • Som räddningsledare har brandingenjören det övergripande ansvaret för arbetet på en olycksplats. Detta innebär bland annat att man leder arbetet på olycksplatsen samt ansvarar för räddningspersonalens säkerhet på platsen. Som räddningsledare fungerar man även som kontaktperson gentemot massmedia.
 • Brandingenjören kan också arbeta med samhällsplanering och delta i planeringsarbetet inom kommuner. Det kan till exempel handla om att utreda brandsäkerhets- och skyddsfrågor vid utformandet av översiktsplaner eller vid anläggningsprojekt som till exempel tunnelbyggen.
 • Inom näringslivet arbetar brandingenjörer med brandsäkerhet och skyddsfrågor exempelvis inom industrin, försäkringsbranschen eller i konsultföretag.
 • Tillsyn och brandsyn har blivit allt vanligare arbetsuppgifter för brandingenjören. På konsultföretag kan brandingenjörer till exempel arbeta med projektering av nybyggnationer. Brandingenjören utför även inspektioner av lokaler och nybyggnationer för att se till att brandsäkerheten är hög. Detta kan innebära att brandingenjören exempelvis kontrollerar hur breda dörrarna är och var nödutgångarna är placerade. Brandingenjören kan även utreda hur många personer som får vistas i en viss lokal. Riskanalyser är ett annat arbetsområde för brandingenjören.
 • Som brandingenjör arbetar man kontorstider men vid kommunal anställning förekommer även beredskap och jourtjänstgöring.
 • Det är viktigt att man som brandingenjör kan arbeta självständigt och fatta snabba beslut. Eftersom man som brandingenjör ofta leder och samordnar arbetet mellan olika slags räddningspersonal är samarbetsförmåga en annan viktig egenskap för brandingenjören. Som brandingenjör bör man också kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

 • Utbildning till brandingenjör finns vid Lunds Tekniska Högskola och vid Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen omfattar 3.5 års studier (210 hp) och leder till en brandingenjörsexamen. Under utbildningen studerar man bland annat tekniska ämnen samt specialkurser i brandteknik.
 • En annan möjlig utbildningsväg är att gå civilingenjörsutbildningen med inriktning Riskhantering som finns vid Lunds Tekniska Högskola.
 • För antagning till utbildningarna krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i fysik, kemi och matematik.
 • Vidareutbildning för brandingenjörer finns vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (tidigare Räddningsverket) skola i Revinge (Lund). Vid skolan finns bland annat finns utbildning som ger behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten.

 • Lönesättningen varierar beroende på inom vilken sektor man arbetar samt på utbildning, befattning och arbetslivserfarenhet.
 • En brandingenjör i åldern 25-39 tjänar enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 i genomsnitt 29500 kr/månad medan en brandingenjör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.