ti20170530

Studie- och Yrkesvägledare

Studie- och Yrkesvägledare

Studie - eller yrkesvägledaren har den viktiga uppgiften att vägleda människor i deras studie-, karriär- och yrkesval. Som studie - eller yrkesvägledare kan man arbeta inom utbildningsväsendet, på företag, myndigheter eller inom den kommunala förvaltningen.
En studie/yrkesvägledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad medan en studie/yrkesvägledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38300 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Studie- och yrkesvägledare arbetar på grundskolor, gymnasieskolor, universitet och högskolor samt inom kommunal vuxenutbildning med att ge råd om utbildningar, yrken och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledare kan även arbeta på större företag eller inom kommunal förvaltning eller på myndigheter.
 • På en skola erbjuder studievägledaren elever råd och stöd i frågor som gäller utbildning, yrken och arbetsmarknad genom individuella samtal eller genom att informera grupper av elever, lärare eller föräldrar.
 • Det ingår också i studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgift att ordna praktikplatser åt skolans elever. Att erbjuda stöd och rådgivning åt lärare och annan skolpersonal är en annan funktion för studie- och yrkesvägledaren.
 • Inom komvux arbetar studie- och yrkesvägledare bland annat med att utarbeta individuella studieplaner. Som studie- och yrkesvägledare inom komvux kan man även arbeta uppsökande genom att besöka arbetsplatser och informera om utbildning och arbetsliv.
 • På större företag och inom kommunal förvaltning kan studie- och yrkesvägledare exempelvis arbeta med utbildning eller med skol- och arbetslivsfrågor.
 • Inom högskolan arbetar studie- och yrkesvägledare vid den centrala studievägledningen eller vid instutitionerna. I arbetet ingår att informera om olika utbildningar, behörighet och antagning. Antagningsfrågor är en annan möjlig arbetsuppgift för studie- och yrkesvägledare anställda inom högskolan.
 • Vägledaren hjälper studenter vid instutitionen med exempelvis studieplanering. Vägledaren ger även stöd till studenter som har problem med studierna. Det är vanligt att man som Vägledare är anställd som universitetsadjunkt vilket innebär att man även undervisar.
 • Studie- och yrkesvägledare kan även arbeta på privata företag som erbjuder karriär rådgivning eller coachning.
 • Det är viktigt att man som studie- och yrkesvägledare håller sig uppdaterad om förändringar inom yrken, utbildningar och i samhället.

 • Studie- och yrkesvägledare utbildas på Studie- och Yrkesvägledarprogrammet (180 hp) inom högskolan som finns vid universiteten i Stockholm och Umeå samt vid Högskolan i Malmö.
 • För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap. För att antas till Studie- och Yrkesvägledarprogrammet krävs också att man har minst ett års arbetslivserfarenhet.
 • Utbildningen omfattar tre års studier och man studerar bland annat beteendevetenskap och samhällsvetenskap. I utbildningen ingår 15-20 veckors handledd praktik.
 • För att arbeta som studie- och yrkesvägledare inom högskolan krävs högskoleutbildning. Instutitionsvägledare har vanligtvis en högskoleexamen inom instutionens arbetsområde.

 • Det råder idag enligt arbetsförmedlingen balans mellan tillgång och efterfrågan på studie - eller yrkesvägledare även om det finns vissa regionala skillnader. Arbetslösheten inom yrket är i nivå med arbetslösheten inom andra yrken.
 • Under det närmaste året väntas rekryteringsbehovet att minska på grund av kommunala besparingar enligt arbetsförmedlingen. Konkurrensen om de lediga jobben väntas dock ligga kvar på samma nivå som idag på grund av pensionsavgångar inom yrket. Utbildade studie - eller yrkesvägledare kan även finna arbete i privata vägledningsföretag.
 • Kunskap om studier, utbildningar och arbetsliv utomlands, särskilt inom EU väntas bli allt viktigare för studie - eller yrkesvägledare i framtiden enligt arbetsförmedlingen.

 • En studie/yrkesvägledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. En studie/yrkesvägledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38300 kr/månad.