fr20201127

Rekryterare

Rekryterare

Rekryterare arbetar på rekryterings- eller bemanningsföretag med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att hitta lämplig personal då ett bemanningsbehov uppstår. Arbetet kräver att man gillar att arbeta med människor och att man har god personkännedom. Researcher, rekryteringskonsult, head hunter och konsultchef är exempel på befattningar inom rekryteringsbranschen.
En personal rekryterare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad medan en personal rekryterare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 43100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En rekryterare arbetar med rekrytering och bemanningsfrågor. Arbetet kan innebära att man hjälper företag, organisationer eller myndigheter att hitta lämplig personal.
 • En person som arbetar med rekrytering kan kallas researcher, rekryteringskonsult, head hunter eller konsultchef.
 • Som rekryterare kan man arbeta på ett rekryterings- eller bemanningsföretag. Det är vanligt att rekryterings- eller bemanningsföretag är inriktade på rekrytering inom en viss bransch.
 • Rekryterarens arbetsuppgifter på ett rekryterings- eller bemanningsföretag kan variera från företag till företag men arbetet innebär vanligtvis att man söker efter personal med en viss kompetens och egenskaper på uppdrag av en kund.
 • På ett rekryterings- eller bemanningsföretag arbetar researchers som har som uppgift att välja ut lämpliga kandidater och kalla dem till en första intervju. Researchern håller även den första intervjun och kollar referenser.
 • Andra vanliga arbetsuppgifter för researchern kan vara att bygga upp och underhålla kandidatregister och skriva platsannonser. Att göra prognoser över vilka personalkategorier som kan komma att efterfrågas i framtiden är en annan möjlig arbetsuppgift.
 • En rekryteringskonsult sköter kontakten med kunderna och söker nya uppdragsgivare. I arbetet som rekryteringskonsult kan det bland annat ingå att skapa kravprofiler tillsammans med en kund vilket exempelvis kan innebära att man kartlägger vilka personliga egenskaper och arbetslivserfarenheter som kan vara värdefulla för en tjänst.
 • Efter att en researcher har gjort det första urvalet av kandidater gör rekryteraren det sista urvalet och genomför de slutgiltiga intervjuerna. Det är rekryterarens uppgift att bedöma kandidatens lämplighet för den tjänst som ska tillsättas. Till sin hjälp i urvalsprocessen kan man som rekryterare ha olika slags personlighetstester för vilka det krävs specifika certifieringar.
 • En headhunter är en personalrekryterare som söker efter personer med spetskompetens för att tillsätta kvalificerade tjänster.
 • Arbetet på ett rekryterings- eller bemanningsföretag leds vanligtvis av en konsultchef.
 • Rekryterare arbetar även på bemanningsföretag med uthyrning och förmedling av personal åt en uppdragsgivare som tillfälligt behöver fylla en tjänst.
 • Som rekryterare är det viktigt att man är intresserad av att arbeta med människor och att man har god personkännedom. Det är viktigt att man som rekryterare känner till den bransch man rekryterar till.

 • Det finns idag en stor variation på utbildningsbakgrunden bland rekryterare enligt arbetsförmedlingen. Det är vanligt att man har utbildning inom den bransch man rekryterar inom. Om man rekryterar inom ekonomibranschen är det till exempel föredelaktigt att ha en ekonomiutbildning.
 • Vid flera universitet och högskolor finns utbildningar inom personal och arbetslivsfrågor som kan leda till arbete som rekryterare. Utbildningarna omfattar vanligtvis 3-4 års studier och leder till en kandidat- eller magisterexamen.
 • Att studera fristående kurser i beteendevetenskap som till exempel personaladministration, arbetsmarknadskunskap, sociologi, psykologi och pedagogik är en annan möjlig utbildningsväg.

 • Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 tjänar en personal rekryterare i åldern 25-39 i genomsnitt 36900 kr/månad medan en personal rekryterare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 43100 kr/månad.