to20190822

Personalansvarig / Personalchef

Personalansvarig / Personalchef

Personaltjänstemän arbetar inom företag, organisationer och inom den offentliga sektorn med personaladministration och personalfrågor. Man kan bland annat arbeta med personalplanering, personalstrategier, kompetensutveckling, rådgivning, rekrytering och löner. Eftersom man som personaltjänsteman arbetar med människor är det viktigt att man är uttåtriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Arbetet kräver även att man är en god problemlösare.
En personaltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personaltjänsteman i genomsnitt 43100 kr/månad. En personalchef på ett stort eller medelstort företag i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personalchef på ett stort eller medelstort företag i genomsnitt 62500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Möjliga yrkestitlar för en personaltjänsteman är personalvetare, personaladministratör, personalman, personalkonsult, HR-utvecklare eller HR-konsult.
 • Som personaltjänsteman på ett mindre företag arbetar man oftast med många olika typer av ärenden medan man som personaltjänsteman vid ett större företag oftast är specialiserad på något område som till exempel rekrytering.
 • Personaltjänstemannen kan ha som arbetsuppgift att utreda personalbehovet i ett företag. Man kan även arbeta med omplacering av personal till nya arbetsuppgifter. Att sköta annonsering efter personal, ta emot referenser och göras intervjuer är andra möjliga arbetsuppgifter. Det kan också ingå i arbetet att representera företaget eller arbetsgivaren på till exempel rekryteringsmässor eller arbetsmarknadsdagar.
 • Som personaltjänsteman kan man även ha som uppgift att planera och hålla i introduktion för nyanställd personal. Att planera kompetensutvecklingen på en arbetsplats är en annan möjlig arbetsuppgift.
 • Om man som personaltjänsteman arbetar med löner kan det ingå i arbetet att ta fram underlag inför löneförhandlingar och anställningsavtal. Det kan även ingå i arbetet att delta och representera arbetsgivaren eller företaget vid förhandlingar.
 • I personaltjänstemannens arbete kan det även ingå att arbeta med frågor om jämställdhet och arbetsmiljö.
 • Som personaltjänsteman kan man även arbeta med att ge råd i sjuk- och hälsofrågor, då ofta i samverkan med företagshälsovården och försäkringskassan.
 • Arbetsuppgifter inom personaladministration kräver att man har goda kunskaper om lagstiftningen på området. Man måste exempelvis vara väl insatt i lagarna om anställningsskydd, pensioner, medbestämmande och arbetsrätt.
 • Som utbildad personaltjänsteman med yrkeserfarenhet kan man även välja att starta eget konsultföretag. Man kan då välja att specialisera sig på ett arbetsområde inom personalarbete eller arbeta med exempelvis ledarskapsutveckling.
 • En personaltjänstemän kan även välja att arbeta som rekryterare, konsult eller utbildare på ett bemannings- och kompetensföretag.
 • Kontaktförmåga och problemlösningsförmåga är två viktiga egenskaper för en personaltjänsteman. Arbetet som personaltjänsteman kräver att man har lätt för att ta kontakt och kommunicera med anställda inom olika personalgrupper. Att kunna lösa problem är viktigt till exempel när man deltar i förhandlingar. Man måste då kunna finna lösningar som tillgodoser både arbetsgivarens och de anställdas önskemål. Det är viktigt att komma ihåg att man som personalansvarig i ett företag eller organisation alltid representerar arbetsgivaren.

 • Personaltjänsteman kan man bli genom att gå ett utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor som finns vid flera universitet och högskolor. Utbildningen omfattar vanligtvis tre till fyra års studier och leder fram till en kandidat- eller magisterexamen.
 • Innehållet på utbildningsprogrammet skiljer sig åt mellan utbildningsorterna. För antagning krävs vanligtvis grundläggande behörighet för högskolestudier. Arbetslivserfarenhet är ofta meriterande för antagning till ett utbildningsprogram.
 • Man kan även välja att kombinera något av ämnena psykologi, pedagogik eller sociologi med arbetsrätt, personaladministration och företagsekonomi till en examen.
 • Utbildningar inom personalutbildning och personalfrågor finns även hos privata utbildningsanordnare.

 • En personaltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som personaltjänsteman i genomsnitt 43100 kr/månad.
 • En personalchef på ett stort eller medelstort företag i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som personalchef på ett stort eller medelstort företag i genomsnitt 62500 kr/månad.