20190915

Toxikolog

Toxikolog

Vi kommer dagligen i kontakt med kemiska ämnen som kan påverka oss själva eller vår miljö. Toxikologi är läran om hur kemiska ämnen kan skada människor, djur och miljön. Som toxikolog arbetar man med att utreda vilka ämnen som utgör en risk för levande organismer eller miljön och varför de utgör en risk. Vanliga arbetsplatser för toxikologer är myndigheter, organisationer eller universitet och högskolor. En toxikolog/ekotoxikolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som toxikolog/ekotoxikolog i genomsnitt 35500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • En toxikolog arbetar med rikbedömning av kemikalier. I sitt arbete använder toxikologen olika modeller för att studera hur ämnen kan påverka levande organismer i olika exponeringssituationer. En toxikolog kan till exempel utreda risken för att olika ämnen orsakar fosterskador eller cancer. Toxikologer utreder också vilka mekanismer som ligger bakom skadliga ämnen.
 • En vanlig arbetsuppgift för toxikologen är att utföra toxikologiska experiment och utreda, sammanställa och bedöma resultat av experiment. I arbetet kan det ingå att testa ämnen i olika doser på djur, celler eller bakterier.
 • Ekotoxikologi är en gren av toxikologin. Ekotoxikologer studerar hur olika kemiska ämnen påverkar ekosystem och miljön.
 • Som toxikolog kan man vara anställd vid myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket eller miljöförvaltningar inom kommuner och landsting.
 • Toxikologer arbetar även vid nationella och internationella organisationer som exempelvis WHO eller OECD som arbetar för att göra användandet av kemikalier säkrare för oss och miljön.
 • Att arbeta med forskning och utbildning inom högskolan eller vid medicinska institut är ett annat möjligt yrkesval för toxikologer. Toxikologer kan också arbeta på konsultföretag.

 • Utbildning till toxikolog och ekotoxikolog finns inom högskolan på masternivå. Innan dess har man vanligtvis studerat biologi, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi, farmaci eller medicin på kandidatnivå.
 • Karolinska Institutet i Stockholm erbjuder ett masterprogram i Toxikologi (120 hp). Behörighetskrav för utbildningen är en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande examen inom biologi, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi, farmaci eller medicin. För antagning måste man också ha kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A på gymnasiet.
 • Även vid Stockholms Universitet finns ett masterprogram i Toxikologi (120 hp). För antagning krävs en kandidatexamen med minst 90 hp i biologi och 30 hp i kemi samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet.
 • Vid Uppsala Universitet finns kurser i toxikologi och ekotoxikologi på grundnivå. Det finns även ett masterprogram i Biologi, inriktning Ekotoxikologi. För antagning krävs att man har en kandidatexamen på 180 hp med minst 60 hp i biologi och 30 hp kemi.

 • Efterfrågan på toxikologer med kompetens inom riskbedömning och i ekotoxikologi har enligt arbetsförmedlingen och Karolinska Institutet ökat sedan EU: s kemikalielagstiftning (REACH) trädde i i kraft år 2007.
 • Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) bedömde år 2007 att arbetsmarknaden för toxikologer år 2012 kommer att vara balanserad.

 • En toxikolog/ekotoxikolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som toxikolog/ekotoxikolog i genomsnitt 35500 kr/månad.

Film::