to20200702

Meteorolog

Meteorolog

Meteorologen har som uppgift att göra och förse allmänheten, företag och samhällsinstutitioner med väderprognoser.
Att studera väder och klimat över längre tidsperioder är en annan viktig arbetsuppgift för meteorologen. Meteorologer arbetar till exempel vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt inom den offentliga sektorn, företag och privata konsultfirmor.
En meteorolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som meteorolog i genomsnitt 46400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Meteorologer arbetar med att beräkna och förutsäga väder och klimat. Att göra väderprognoser och studera förändringar av väder och klimat över längre tidsperioder är viktiga uppgifter för meteorologen.
 • Många meteorologer arbetar vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). Vid SMHI arbetar meteorologer med att göra väderprognoser på kort och längre sikt för allmänheten, företag och samhällsinstutitioner. I detta arbete använder meteorologen data från bland annat radar och satelliter som exempelvis kan ge information om molntäcket och nederbörd. Meteorologen använder även radar och satelliter till att följa vädersystem. Informationen behandlas i en dator och meteorologen kan beräkna förändringar i temperatur, luftfuktighet, moln och vind och göra prognoser. Företag och samhällsinstutitioner vars arbete påverkas av vädret som till exempel sjö- och luftfart, vägmyndigheter, energibolag, lant- och skogsbruk köper väderprognoser av SMHI.
 • Försvaret är en annan stor arbetsgivare för meteorologer. Vädret påverkar militär verksamhet och inom försvaret arbetar meteorologer med att ta fram väderprognoser för olika förband som till exempel flygvapnet och utlandsstyrkan. Meteorologer som arbetar vid försvaret måste ha genomgått officersutbildning. Som försvarsmeteorolog anställs man vid ett förband och får en löjtnantsgrad. Försvarsmeterologer har vanligtvis flygtjänst som väderspanare på olika flygplanstyper.
 • Miljövård och konsultverksamhet är andra arbetsområden för meteorologen. Som meteorolog kan man till exempel undersöka luftföroreningar i atmosfären. Meteorologer kan arbeta på uppdrag av myndigheter och företag med att göra så kallade dimensionsberäkningar för till exempel broar, byggnader och vindkraftverk.
 • Meteorologer är även anställda på tv-kanaler och andra mediaföretag där de arbetar med att rapportera vädret till allmänheten.
 • Som meteorolog kan man arbeta med undervisning och forskning vid universitet och högskolor. Forskningsområdet inom meteorologi är brett. Meteorologer kan bland annat forska om hur man kan förbättra väderprognoser, klimatförändringar och hur människan påverkar atmosfären och klimatet.
 • Meteorologer som arbetar med att göra väderprognoser arbetar ofta ensamma och det förekommer nattarbete.

 • Meteorologer utbildas inom högskolan på Fysikprogrammet eller på Matematiskt- naturvetenskapligt program. Utbildningarna är vanligtvis treåriga och leder till en kandidatexamen. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i vissa ämnen som till exempel matematik och fysik
 • Utbildning i meteorologi på master- och forskningsnivå finns vid flera universitet och högskolor.
 • Efter utbildningen kan man antas som meteorologaspirant hos SMHI. Som meteorologaspirant genomgår man en yrkesanpassad kurs vid SMHI i Norrköping och vid Försvarsmaktens Väderskola i Halmstad.
 • För att arbeta som försvarsmeteorolog måste man efter högskolestudier i meteorologi genomgå officersutbildning. För antagning till officersutbildning krävs bland annat att man har svenskt medborgarskap och gymnasiekompetens. Godkänd säkerhetsprövning och godkända resultat vid lämplighetsprövning, fysiska och medicinska tester är andra krav. För att få flygtjänst finns särskilda medicinska krav som måste uppfyllas.

 • Som regel tillämpas individuell lönesättning inom yrket.
 • En meteorolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som meteorolog i genomsnitt 46400 kr/månad.