20190819

Kemist

Kemist

Kemi är läran om de olika grundämnena och deras föreningar. Den klassiska bilden av en kemist är den av en man i vit labbrock omgiven av experiment med olika provrör och kolvar. Många kemister arbetar även idag i laboratorium men arbetsfätet för kemisten har breddats avsevärt och som kemist kan man till exempel arbeta med produktutveckling inom industrin, läkemedelsutveckling eller med forskning och utbildning. Kemistens kunskaper efterfrågas idag även inom tvärvetenskapliga områden som till exempel inom biovetenskap, nanoteknik, materialkemi och miljökemi.
En kemist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som kemist i genomsnitt 46400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Kemi är ett stort arbetsfält. Som kemist kan man kan arbeta med allt ifrån teoretisk kemi, där man gör simulationer i datorn till praktisk kemi där man bland annat utför laboratorieexperiment.
 • Kemister kan arbeta med utveckling av läkemedel och av nya produkter inom pappers- petrolium- plast- och kemibranschen. Enligt Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) arbetar en tredjedel av alla kemister i Sverige inom industrin. Miljöarbete och forskning är andra arbetsområden. Kemister med pedagogisk utbildning kan arbeta som lärare inom grundskolan eller högskolan.
 • Att börja sin karriär på ett laboratorum är vanligt. Arbetsuppgifter kan då vara att framställa olika kemiska föreningar eller göra olika slags analyser och andra laboratorietekniska uppgifter. Det är vanligt att man som kemist vid ett laboratorium ingår i ett arbetslag med exempelvis biomedicinska analytiker, laboranter och laboratorieingenjörer eller kemiingenjörer.
 • Kemister arbetar även med forskning på universitet och högskolor. Man kan även arbeta vid myndigheter som till exempel Livsmedelsverket eller Kemikalieinspektionen. På myndigheter kan kemisten till exempel ha som uppgift att se till att företag och verksamheter följer kemilagstiftningen.
 • Läkemedelsindustrin är en stor arbetsgivare för kemister och där arbetar kemister med forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Arbetsfältet för kemister har under de senaste åren breddats och kemistens kunskaper efterfrågas idag inom tvärvetenskapliga områden som till exempel inom biovetenskap, nanoteknik, materialkemi och miljökemi.
 • Det är vanligt att man som kemist använder avancerad teknisk utrustning vid mätningar och analyser. Kemisten använder också datorer i arbetet, för att göra beräkningar och styra analysutrustning. Klassiska kemiredskap som exempelvis provrör, kolvar och pipetter är andra vanliga arbetsredskap för kemisten. Vanliga arbetsuppgifter för en kemist är att utreda, sammanställa och bedöma resultat av experiment samt att skriva rapporter.
 • Det är viktigt att komma ihåg att kemister med laboratoriearbete hanterar kemikalier och material som kan vara hälsovådliga om hanteringen inte sker på rätt sätt.

 • Inom högskolan kan man utbilda sig till kemist genom att gå ett kandidatprogram där huvudämnet är kemi. Man kan även välja att själv kombinera ihop kurser till en kandidatexamen men utbildningen måste då innehålla minst 1.5 års studier i huvudämnet kemi. För att studera kemi på högskolenivå krävs vanligtvis grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen, oftast matematik, fysik och kemi.
 • Utbildning i kemi på master- och forskarnivå finns vid flera högskolor och universitet runt om i landet.
 • En annan utbildningsväg är att gå en högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot kemi. Utbildningen till högskoleingenjör är treårig medan civilingenjörsutbildningen omfattar fem års studier. För att antas till civil- och högskoleingenjörsutbildningarna krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i matematik, fysik, kemi, svenska, engelska och samhällskunskap.

 • Som regel tillämpas individuell lönesättning inom yrket.
 • En kemist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som kemist i genomsnitt 46400 kr/månad.