fr20201127

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Naturvetenskap»Fysiker»Fysiker

Fysiker

Fysiker

Fysik är den vetenskap som försöker beskriva materiens uppbyggnad och de grundläggande lagar och processer som verkar i världen. Fysik används inom många vetenskaper och i olika praktiska tillämpningar, inte minst inom teknologin. Fysikern har ett brett arbetsfält som spänner från studier av materiens minsta beståndsdelar till de största strukturerna i universum. Som fysiker kan man arbeta med forskning och utbildning på exempelvis universitet och myndigheter eller med högteknologisk forskning och utveckling på företag. Astronom, kärnfysiker, meteorolog, oceanograf och sjukhusfysiker är exempel på fysikyrken.
En fysiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som fysiker i genomsnitt 46400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Fysik är ett brett område med många olika specialinriktningar som till exempel astrofysik, atom- och molekylfysik, teknisk fysik, material fysik, hydrologi, meteorologi, oceanografi och sjukhusfysik. Fysikern har även avgörande kompetens inom ämnesområdena bioteknik, medicinsk diagnostik, informationsteknik, materialteknik och elektronik samt miljö- och energiteknik.
 • Fysikerns arbetsuppgifter varierar beroende på arbetsområde men vanliga arbetsuppgifter för en fysiker är att utföra analyser, beräkningar, experiment, observationer, mätningar samt modelleringar och simulationer inom det arbetsområde man verkar. Som fysiker kan man exempelvis arbeta med att analysera egenskaper hos material eller med utveckling av mätinstrument för studier av mark, luft och vatten eller medicinsk utrustning för diagnos och behandling.
 • Som fysiker kan man arbeta med forskning och utbildning på universitet, forskningslaboratorier och myndigheter. Man kan även arbeta inom näringslivet och landstingen med högteknologisk forskning och utveckling. Fysiker med pedagogisk kompetens kan arbeta som högstadie- och gymnasielärare i fysik.
 • Fysiker använder ofta avancerad teknisk utrustning samt datorer och dataprogram i sitt arbete. Framsteg inom fysik sker ofta genom ett nära samspel mellan experiment och teori eller observation och teori. Detta innebär att fysikern formulerar ett problem eller en teori och använder sedan observationer, experiment eller datasimuleringar för att hitta lösningar på problemet eller för att validera teorin. Forskningsarbetet kan innebära att man måste utföra kvalificerad dataprogrammering eller utveckla tekniska system för experiment och mätningar.

 • Utbildning till fysiker finns på kandidat- master- och forskningsnivå vid flera högskolor och universitet. För antagning till utbildningarna krävs vanligtvis grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i matematik, fysik och kemi. Vid många lärosäten finns det olika specialinriktningar att välja emellan.
 • Högskole- och civilingenjörsutbildningar i teknisk fysik finns på flera orter. Att studera till civilingenjör tar 5 år medan man kan bli högskoleingenjör på 3 år.

 • En fysiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som fysiker i genomsnitt 46400 kr/månad.