to20210121

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Naturvetenskap»Biolog»Biolog

Biolog

Biolog

Biologen är expert på levande organismer och system av levande organismer. Arbetsfältet för biologen är stort och sträcker sig från molekylär och cellnivå till hela organismer och ekosystem. Som biolog kan man exempelvis arbeta med forskning, läkemedelsutveckling, ekologi och miljövård. Fysiolog, ekolog, marinbiolog, limnolog, mikrobiolog, neurobiologi, molekylärbiolog, etolog, entomolog, cellbiolog, immunolog, genetiker, biokemist och zoolog är exempel på olika biologyrken.
En biolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34600 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som biolog i genomsnitt 40400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Biologi är vetskapen om allt levande. Biologens arbetsuppgifter spänner över ett stort område men generellt kan man säga att biologens uppgift är att identifiera och förklara biologiska problem och föreslå lösningar.
 • Som biolog kan man arbeta som forskare vid universitet, institut, organisationer eller inom industrin vid läkemedels- och bioteknikföretag.
 • Som biolog kan man arbeta med naturvård och miljöskydd inom den offentliga sektorn vid kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. I arbetsuppgifterna ingår ofta planering, utredning och tillsyn. Kommuner anställer kommunbiologer/ekologer för planering, rådgivning och utredningar på områdena biologisk mångfald och hållbar utveckling. Biologer kan även arbeta inom sjukvården på hygieniska och diagnostiska laboratorier. Som biolog kan man även arbeta vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium med kriminaltekniska undersökningar.
 • Biologer arbetar även på företag som miljöansvariga, miljöhandläggare eller miljöcontrollers. Vissa biologer är egenföretagare och arbetar som miljökonsult på uppdrag.
 • Utbildning och information är andra arbetsuppgifter för biologer. Som biolog kan man bredda sin utbildning genom att studera pedagogik vilket innebär att man kan arbeta lärare. Man kan även välja att bredda sin utbildning genom att studera marknadsföring, kommunikation, juridik eller ekonomi vilket kan leda till arbete som exempelvis miljörevisor eller vetenskapsjournalist.
 • Det finns många specialinriktningar inom det biologiska området. Fysiolog, ekolog, marinbiolog, limnolog, mikrobiolog, neurobiologi, molekylärbiolog, etolog, entomolog, cellbiolog, immunolog, genetiker, biokemist och zoolog är exempel på olika biologyrken.
 • Bioteknik, bioinformatik och biomedicin är tvärvetenskapliga arbetsområden där biologin ingår som en viktig del. Biotekniken binder samman biologi, teknik, kemi och medicin och omsätter biologiska kunskaper till tekniska tillämpningar. Biotekniker kan vara biologer som är specialutbildade på bioteknikområdet eller civil- och högskoleingenjörer. Biotekniker kan bland annat arbeta med forskning eller produktutveckling på läkemedels- eller livsmedelsföretag.
 • Bioinformatiken knyter samman biologi, datavetenskap och matematik. Som bioinformatiker arbetar man med analys och hantering av biologisk data. Ett möjligt arbetsområde är analys av människans arvsmassa, DNA. Bioinformatiker kan arbeta med forskning på universitet och högskolor eller vara anställd på läkemedels- och bioteknikföretag.
 • Inom biomedicin förenas molekylärbiologi och kunskapen om människans fysiologi och sjukdomar. Biomedicinare arbetar inom medicinskforskning, hälso- och sjukvården och på läkemedels- och bioteknikföretag.
 • Som forskare inom biologi bör man vara noggrann, systematisk, målinriktad samt ha en förmåga att arbeta självständigt. Man bör vara beredd på att hantera kontroversiella frågor och på att djurförsök kan ingå i arbetet. Det är möjligt att man som om forskare inom biologi måste hantera kemiska ämnen och mikroorganismer som kan vara hälsovådliga.

 • Biologi kan man läsa på kandidat- master- och forskarnivå vid flera högskolor och universitet. Det finns flera olika specialinriktningar att välja emellan. Bioteknik bioinformatik och biomedicin finns som specialinriktningar vid vissa högskole- eller civilingenjörsprogram. För mer information om var man kan studera biologi eller vilka specialinriktningar som finns besök Högskoleverkets utbildningsportal www.studera.nu.

 • En biolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som biolog i genomsnitt 40400 kr/månad.

 • • Biolog
 • • Ekolog