20200120

Tillbaka Översättare

Som översättare arbetar man med att översätta skriftlig kommunikation som till exempel exempelvis skönlitterära verk, facklitteratur och officiella dokument från ett språk till ett annat. Översättare kan även arbeta med översättning av muntlig kommunikation inom film och TV-branschen. Det är vanligt att man som översättare arbetar som frilansande översättare men man kan även vara anställd inom den offentliga sektorn eller vid översättningsbyråer, större företag och bokförlag.
En översättare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad medan en översättare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38700 kr/månad.