20190915

Skådespelare

Skådespelare

Skådespelare gestaltar en roll på scen eller i film- radio- och TV-produktioner. Konkurrensen om arbetstillfällena för skådespelare är stor och det krävs talang, drivkraft och hårt arbete för att lyckas som skådespelare.
En skådespelare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som skådespelare i genomsnitt 35100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Som skådespelare kan man arbeta inom teater, film, radio och TV. Man kan även vara engagerad att läsa dikter eller texter i andra medier.
 • I arbetet som skådespelare ingår att stå på scen inför publik eller framför kameran vid film- och TV-produktioner. En stor del av arbetstiden går till att öva in repliker och repetera med kollegor.
 • Vid det förberedande arbetet för en produktion arbetar man ofta i grupp med regissören och de andra skådespelarna och går igenom och diskuterar manuset. Ofta så samarbetar man också med andra yrkesgrupper som till exempel kostymörer, maskörer, scenografer och ljustekniker under det förberedande arbetet.
 • Som skådespelare kan man förbereda en roll genom att studera litteratur om till exempel pjäsen eller karaktären. Man kan också försöka sätta sig in i en karaktär genom att gör research om karaktärens yrke, bakgrund och omgivning.
 • De flesta skådespelare arbetar på uppdrag som frilans. Projektanställning för en viss uppsättning eller projekt har blivit en allt vanligare anställningsform för skådespelare. Ett fåtal fasta tjänster för skådespelare finns vid Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm samt vid privat teatrar och vid riks- och länsteatrarna.
 • Som skådespelare har man ofta oregelbundna arbetstider med arbete på kvällar och helger. Arbetet som teaterskådespelare kräver ofta att man repeterar dagtid och sedan spelar en föreställning på kvällen.
 • Mimartisten är en skådespelare som endast använder kroppsspråk och ansiktsuttryck för att förmedla känslor och händelser till publiken. De flesta mimartister arbetar som frilans och har tillfälliga engagemang.

 • Skådespelarutbildning finns vid Teaterhögskolorna i Malmö och Stockholm samt vid Teaterhögskolan i Luleå och Högskolan för scen och Musik i Göteborg (HSM). Utbildningarna omfattar tre års studier och 180 hp. Under utbildningen studerar man ämnen som till exempel scenisk gestaltning, röst, rörelse, teatervetenskap och dans. Intagningskraven varierar men generellt så krävs grundläggande behörighet. Antagning till utbildningarna sker via intagningsprov och konkurrensen om utbildningsplatserna är mycket stor. Vid teaterhögskolan i Stockholm och Malmö samt vid Högskolan för scen och Musik i Göteborg finns även magisterprogram på 120 hp för skådespelare.
 • Förberedande teaterutbildning finns inom gymnasieskolans Estetiska program. Kurser inom teater finns även vid folkhögskolor, fristående skolor samt inom studieförbund.
 • Mimare utbildas vid Teaterhögskolan i Stockholm. Utbildningen är på 3 år (180 hp) och man studerar bland annat mimteknik, scenframställning, akrobatik, musik och dans. För antagning krävs grundläggande behörighet och intag till utbildningen sker endast vart tredje år via intagningsprov.

 • Lönen för skådespelare är ofta individuell och påverkas av faktorer som till exempel arbetslivserfarenhet, anställningsform eller om man är offentligt eller privat anställd.
 • En skådespelare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som skådespelare i genomsnitt 35100 kr/månad.