on20201125

Sångare / Musiker / Artist

Sångare / Musiker / Artist

Sångare, musiker och artister underhåller publik med sång, musik, dans. Arbetsverktyget för sångare är rösten medan olika instrument är musikerns arbetsverktyg. Som sångare och musiker kan man arbeta inom olika genrer som till exempel inom konst-, rock, pop, folk och dansmusik. Operasångare, körsångare, vokalist, musikalartist och revyartist är exempel på olika yrken för sångare. Som musiker kan man arbeta exempelvis arbeta som orkestermusiker, studiomusiker eller solomusiker.
En sångare eller musiker inom konstmusik i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom konstmusik i genomsnitt 31700 kr/månad. En sångare eller musiker inom populär-, dans- schlager- pop-, rockgenren i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom populär-, dans-, schlager-, pop-, rockgenren genomsnitt 25700 kr/månad.
En musikal- eller revyartist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som musikal- eller revyartist i genomsnitt 25700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Att stå på scen och uppträda är vanligtvis målsättningen för en sångare eller musiker men det är ofta en liten del av yrket, en stor del av arbetstiden går åt till att öva sin röst eller sitt spelande. Många sångare och musiker spenderar också en stor del av sin arbetstid i inspelningsstudion eller med att komponera sin egen musik. Att repetera med andra sångare och musiker samt att öva in musikrepertoaren är andra vanliga arbetsuppgifter. En viktig del av arbetet för frilansande sångare och musiker är att söka nya uppdrag.
 • Som sångare kan man arbeta inom konstmusiken som inkluderar opera och konsertmusik eller som populärsångare inom exempelvis schlager-, pop-, rock-, jazz-, folk-, vis- och dansmusik.
 • Musikeryrket är brett, man kan arbeta som gitarrist i ett rockband eller som violinist i en symfoniorkester. Som musiker spelar man oftast ett eller flera instrument. Musiker är oftast inriktade på en särskild musikgenre och kan arbeta som exempelvis konst-, folk- pop-, rock- dans-, kyrko- eller jazzmusiker. Musiker kan arbeta som solomusiker eller spela i en grupp, ensemble eller orkester. En musiker kan även vara kompositör, arrangör eller dirigent. Som musiker kan man även arbeta som studiomusiker. Man arbetar då i en studio och medverkar vid inspelningar.
 • Beroende på genre kan man som sångare eller musiker uppträda vid exempelvis konsert- och operahus, festivaler och privata tillställningar eller i folkparker och kyrkor eller på klubbar och restauranger.
 • Sångare kan arbeta som korister (körsångare) eller sångsolister i körer eller vid lyriska teatrar som framför operor eller annan musikdramatik. Professionell musikteaterverksamhet ?nns i Göteborg, Malmö och Stockholm samt vid Norrlandsoperan och Värmlandsoperan. Det finns även fria teatergrupper som framför musikteater.
 • Sångsolister kan även arbeta som konsertsångare. Vissa körsångare har fast anställning i en kör efter röstläge som bas, tenor eller baryton för manliga körsångare och som alt, mezzosopran eller sopran för kvinnliga körsångare.
 • Populärsångare kan arbeta som soloartist eller som vokalist/artist i ett dans- rock-, pop- eller jazzband. Vissa populärsångare, trubadurer och underhållningsartister ackompanjerar sig själva på ett instrument som till exempel gitarr eller piano.
 • Musikalartistyrket infattar sång, dans och skådespeleri. Musikalartister kan vara anställda vid musikalproduktioner samt inom teater- och musikdramatiska verksamheter. I kabaréer och revyer uppträder scenartister
 • Inom konstmusiken är sångare ofta anställda av offentligt finansierade arbetsgivare som exempelvis olika operahus eller inom länsmusiken. Man är ofta uppdragsanställd exempelvis för en viss säsong eller bara för en konsert.
 • Populärsångare är ofta deltidsanställda och frilansande. Ett fåtal populärsångare arbetar som artister på heltid men få har långvariga anställningar.
 • Många musiker saknar fast anställning och arbetar på uppdrag. Det finns ett tiotal konstmusikorkestrar i Sverige som erbjuder musiker fast anställning. Det finns även ett antal musikteater instutitioner samt blåsorkestrar, kammarmusikgrupper, mindre stråk- eller brassensembler som erbjuder musiker fast anställning.
 • Det är viktigt att komma ihåg att som sångare, musiker och artist har man ofta oregelbunden arbetstid eftersom man ofta arbetar kvällar och helger. Eftersom konkurrensen om uppdragen är hård måste man också vara beredd på att man måste ha ett annat arbete vid sidan om sångaryrket. Vissa sångare och musiker arbetar exempelvis också som lärare inom sång och musik.

 • Operasångare utbildas vid Högskolan för scen och musik i Göteborg (HSM) samt vid Operahögskolan i Stockholm. Vid HSM och Operahögskolan finns kandidatutbildning på 180 hp och magisterutbildning på 120 hp till operasångare. Man utbildas bland annat inom sång, musikalisk instudering, scenframställning och scenisk rörelse.
 • Utbildning till musikalartist finns vid det treåriga Musikalprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg (HSM). I utbildningen ingår en termins praktik och man utbildas inom skådespeleri, sång, musik och dans.
 • För antagning till operautbildningar eller musikalprogrammet krävs grundläggande behörighet samt förkunskaper i musik och sång från exempelvis gymnasiet eller folkhögskola. Antagning och urval sker efter inträdesprov. Antalet platser är ofta få jämfört med ansökande.
 • Musiker utbildas vid musikhögskolorna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Utbildningarna finns på kandidat och magisternivå. Vid musikhögskolorna finns musikerutbildningar exempelvis inriktade på olika instrument, improvisation, komposition, klassisk- världs/folk- eller kyrkomusik. För antagning krävs oftast grundläggande behörighet samt förkunskaper i musik. Antagning sker via inträdesprov.
 • Grund- och vidareutbildning för musiker finns även vid musikhögskolorna i Arvika, Piteå och Örebro. Musikhögskolan i Piteå erbjuder till exempel en tvåårig påbyggnadsutbildning till studiomusiker på 120 hp.
 • Populärsångare eller musiker kan vara självlärda eller ha grundläggande musikerutbildning från gymnasium, folkhögskolor, fristående skolor, den kommunala musikskolan eller privat undervisning. Inom högskolan kan man utbilda sig i olika genrer som exempelvis jazz, blues och soul.
 • Utbildningar för sångare och musiker finns även inom Komvux och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) samt vid flera folkhögskolor. Det finns även fristående skolor som erbjuder utbildning till sångare och musiker. Kulturama i Stockholm har exempelvis flera utbildningar inom sång och musik.

 • Arbetsmarknaden för sångare är hård med hög konkurrens om arbetstillfällena. Få som utbildar sig på området klarar att försörja sig enbart som sångare enligt arbetsförmedlingen. Det krävs särskild begåvning och målmedvetenhet för att kunna försörja sig på heltid som sångare. Om man är beredd att bo utomlands finns fler arbetstillfällen enligt arbetsförmedlingen.
 • Musikernas arbetsmarknad är liksom sångarnas arbetsmarknad hård enligt arbetsförmedlingen. Framgång på arbetsmarknaden för en musiker beror till stor del på den egna talangen och målmedvetenheten. Arbetsmarknaden för musikerna påverkas även av den rådande kulturpolitiken samt konsumenternas musiksmak. För musiker inom konstmusiken är konkurrensen om de fasta jobben mindre utanför storstäderna samtidigt som möjligheterna till frilandsjobb är störst i storstäderna. De senaste åren har anslagen till länsmusiken minskat vilket främst har drabbat de fast anställda musikerna enligt arbetsförmedlingen.

 • En sångare eller musiker inom konstmusik i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom konstmusik i genomsnitt 31700 kr/månad.
 • En sångare eller musiker inom populär-, dans- schlager- pop-, rockgenren i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som sångare eller musiker inom populär-, dans-, schlager-, pop-, rockgenren genomsnitt 25700 kr/månad.
 • En musikal- eller revyartist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som musikal- eller revyartist i genomsnitt 25700 kr/månad.

 • Musiker