to20210121

Tillbaka Musei-yrken

Arkeologer, antikvarier, museiintendenter och konservatorer arbetar inom museisektorn med en rad olika arbetsuppgifter som till exempel forskning och med att bevara och visa upp vår historia och vårt kulturarv.
En arkeolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som arkeolog i genomsnitt 33100 kr/månad. En antikvarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som antikvarie i genomsnitt 33100 kr/månad.
Museiintendenter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar museiintendenter i genomsnitt 33100 kr/månad. En konservator inom exempelvis arkeologi och konst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konservator inom exempelvis arkeologi och konst i genomsnitt 35100 kr/månad.