ti20170530

Tillbaka Musei-yrken

Arkeologer, antikvarier, museiintendenter och konservatorer arbetar inom museisektorn med en rad olika arbetsuppgifter som till exempel forskning och med att bevara och visa upp vår historia och vårt kulturarv.
En arkeolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som arkeolog i genomsnitt 33300 kr/månad. En antikvarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23100 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som antikvarie i genomsnitt 25200 kr/månad.
Museiintendenter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23100 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar museiintendenter i genomsnitt 25200 kr/månad. En konservator inom exempelvis arkeologi och konst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konservator inom exempelvis arkeologi och konst i genomsnitt 31700 kr/månad.