20190915

Konstnär

Konstnär

Som konstnär har man många olika uttrycksmedel till hands. Man kan arbeta som målare, skulptör, grafiker eller med installationer och olika digitala medier. Många konstnärer är egenföretagare som försörjer sig på att sälja sin konst eller genom att arbeta på uppdrag av exempelvis kommuner eller landsting.
En konstnär i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konstnär i genomsnitt 35100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Konstnärer kan ha olika inriktningar och uttrycka sig med en mängd olika medel. En konstnär kan måla, teckna, skulptera eller arbeta med grafik, installationer, video eller film.
 • Konstnärer kan anlitas för att göra konst eller utsmyckning av offentliga lokaler och platser som till exempel sjukhus, skolor, bostadsområden eller parker. Som konstnär kan man också anlitas som konsult och rådgivare för offentlig konst eller utsmyckning. En konstnär kan också göra skisser för ett konstverk som någon annan sedan uppför i exempelvis mosaik eller vävnad.
 • Målande konstnärer kan måla på duk eller direkt på murar eller väggar. Målare kan använda sig av många olika tekniker eller inrikta sig på en särskild teknik som exempelvis olja, akvarell, eller akryl.
 • Skulptören arbetar med att skulptera eller göra reliefer i olika material som till exempel lera, gips, sten, brons, järn eller plåt. Som skulptör kan man även göra installationer.
 • En grafiker graverar på en yta av exempelvis trä, sten eller koppar och gör sedan avtryck på papper.
 • Många konstnärer är egenföretagare som får sin inkomst genom att sälja sina konstverk eller genom att arbeta på uppdrag av exempelvis kommuner. Det är vanligt att man som konstnär har ett annat yrke vid sidan om det konstnärliga.

 • Vid Konsthögskolorna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå finns treåriga kandidatprogram på 180 hp samt tvååriga mastersprogram på 120 hp i Fri Konst.
 • Konstnärliga utbildningar på högskolenivå finns även vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film i Göteborg samt vid Konstfack i Stockholm.
 • Antagning till konstnärliga utbildningarna på högskolenivå sker ofta via arbetsprover. Meriterande för antagning är grundläggande konstnärlig utbildning.
 • Konstakademin i Stockholm erbjuder en ettårig vidareutbildning för yrkesverksamma konstnärer inom skulptur, digitala medier, grafik, video och monumentala tekniker.
 • Konstnärliga utbildningar finns även inom Yrkeshögskolan (YH) samt vid flera folkhögskolor. Det finns även flera fristående skolor som erbjuder konstnärliga utbildningar.

 • En konstnär i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som konstnär i genomsnitt 335100 kr/månad.