on20200219

Dansare

Dansare

Dansare är ett konstnärligt yrke där kroppen är arbetsredskapet. Som dansare använder man sin kropp och rörelsemönster för att uttrycka känslor eller händelser för publiken. Klassisk balett, modern fridans och show- och jazzdans är exempel på olika dansformer. För att lyckas som dansare måste man ha en stor talang och drivkraft samt vara beredd att träna hårt i åratal.
En dansare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som dansare i genomsnitt 25700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som dansare kan man vara inriktad på exempelvis klassisk balett, modern fridans, jazz och showdans. Dansare inom klassisk balett kan exempelvis vara anställda vid Operan i Stockholm eller Göteborg. Dansare inom modern fridans är ofta anställda vid olika danskompanier utan fast scen. Show- och jazzdansare kan medverka i olika dansproduktioner som till exempel musikaler, revyer, operetter eller teaterföreställningar. Show- och jazzdansare är ofta också utbildade inom sång.
 • Scenframträdande är bara en liten del av dansarens arbete, den största delen av arbetstiden går åt till att träna. Som dansare måste man träna flera timmar om dagen för att utveckla sin yrkeskicklighet och för att hålla sig i form och förebygga skador.
 • I dansarens arbetsuppgifter ingår förutom träning att repetera tillsammans med koreografen och andra dansare.
 • För att arbeta som dansare måste man ha de fysiska förutsättningarna för en dansare, samt ha talang och en stark drivkraft. Det är viktigt att komma ihåg att dansyrket är ofta påfrestande för kroppen och karriären för en dansare är oftast kort.

 • För att lyckas som dansare krävs oftast att man börjat dansa redan i unga år och det finns många privata dansskolor och dansstudior som erbjuder dansutbildning för barn och ungdomar.
 • Inom gymnasieskolan finns på vissa orter dansinriktning vid det Estetiska programmet.
 • Kungliga Svenska Balettskolan erbjuder dansutbildning på grundskolenivå samt ett specialutformat gymnasieprogram för yrkesdansare med inriktning mot klassisk eller modern dans.
 • Balettakademin i Stockholm och Göteborg erbjuder treåriga yrkesförberedande dansutbildningar samt ettåriga förberedande dansutbildningar. Performing Arts School i Göteborg erbjuder också en treårig dansutbildning. Utbildningarna vid Balettakademierna och Performing Arts School är avgiftsbelagda men studiemedelberättigade.
 • Vid Danshögskolan i Stockholm finns en treårig Dansarutbildning med inriktning på modern dans på 180 hp. Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen och innehåller träning i olika danstekniker samt teori. För antagning krävs att man har grundläggande behörighet med särskild behörighet i historia. Antagning sker via inträdesprov.

 • Arbetsmarknaden för dansare är liten i Sverige. Konkurrensen om jobben för dansare är hård och arbetslösheten inom yrket är hög enligt arbetsförmedlingen. Talang, drivkraft och hårt arbete krävs för att lyckas på arbetsmarknaden som dansare.

 • En dansare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 25800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som dansare i genomsnitt 25700 kr/månad.